• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

etkinleme etkin kesiti

Türkçe - İngilizce

ETKİNLEME ETKİN KESİTİ = (etkinleme etkin kesiti nedir; etkinleme etkin kesiti ne demek; etkinleme etkin kesiti İngilizcesi) Bir radyonüklidin belirli bir etkileşimle biçimlenebilmesi için gerekli olan etkin kesit.

1: 0 ms