• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

etkin

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 2135

bilişim / computing

elektrik

sıfat / adjective

etkin = aktif [öz Türkçe - eski terim]

etkin = aktive [öz Türkçe - eski terim]

etkin = efektif [öz Türkçe - eski terim]

etkin = faal [öz Türkçe - eski terim]

ETKİN = (etkin nedir; etkin ne demek; etkin İngilizcesi) 1. Bir başkasına etki yapabilen. 2. Kimyasal tepkimelere girmeye ya da fiziksel etkiler bırakmaya yatkın olan (özdek).

ETKİN = (etkin nedir; etkin ne demek; etkin İngilizcesi) 1. Hareketli, işleyen, çalışan, etkili, faal, aktif, dinamik. 2. fel. Fiilde bulunan, etkinlik gösteren, edilgin karşıtı. 3. kim. Kimyasal tepkimelere katılma yatkınlığı gösteren (molekül, atom).

ETKİN = (etkin nedir; etkin ne demek; etkin İngilizcesi) Eylem ve etkinlikleri başlatıp harekete geçiren ve bunu sürdüren.

ETKİN = (etkin nedir; etkin ne demek; etkin İngilizcesi) kimya, metalbilim: Kimyasal tepkimelere kolayca girebilen (özdek, özdekcik vb.).

ETKİN = (etkin nedir; etkin ne demek; etkin İngilizcesi) Kimyasal tepkimelere kolayca giren.

ETKİN = (etkin nedir; etkin ne demek; etkin İngilizcesi) Tepkileşimlerde etkinliği önde gelen.

ilgili sözler / related words

-de etkin olmak -e karşı etkin biçimde savaşmak 3b ses etkin açılır liste etkin adı geçen bobinler bir ya da iki açık konili diyaframı süren ve bu suretle daha etkin çalışan elektrodinamik hoparlör aktifleşme etkin kesidi alınan etkin doz alınan etkin doz eşdeğeri alternatif akımın etkin değeri amster etkin kesidi anten etkin alanı anten etkin yüksekliği asimptotik olarak etkin tahmin asimtotik etkin kestirici aşırı etkin aşırı etkin mutant biçimi atom etkin yarıçapı atomik etkin kesit bağlantı etkin bant etkin işaretleşme bilgi yönünden etkin piyasa bina etkin adsal ısı çıktısı birinci etkin ücret kuramı çalma etkin çarpışma etkin kesiti çekirdek etkin kesiti çıkış etkin çok etkin ve başarlı çoklu yeniden etkin olma daha büyük etkin menzil elde etmek ve radar karıştırmasına maruz kalma olasılığını düşürmek üzere daha etkin duruma getirmek daha etkin olmak damar etkin dhcp etkin difüzyon etkin kesiti doldurma etkin dördüncü etkin ücret kuramı durdurma etkin kesidi durumda etkin olmak düzeltilmiş etkin sıcaklık elektriksel etkin elektriksel etkin katılar elektriksel etkin katman elektriksel etkin kırıntılar en az etkin ölçek en çok etkin en düşük etkin derişim en etkin kaynak dağılımı en etkin kestirici en etkin nokta en etkin tahmin edici en etkin tahmin edicisi en etkin üretim oranı en etkin üretim ölçeği en fazla etkin en küçük etkin ölçek eş etkin eş etkin ilaç eşevreli saçındırma etkin kesiti etkili ve etkin kontrol etkin açık artırma etkin açıklık etkin açısal hız etkin adres etkin akım etkin akış etkin aktarma hızı etkin akustik merkez etkin alan etkin alan eşdeğer alanı etkin alarm etkin alıcı etkin alma etkin altkatman etkin alüminyum etkin anayapı etkin anayapılı sıvı örüt gösterimi etkin anemometre yüksekliği etkin anten alanı etkin anten bölgesi etkin anten uzunluğu etkin anten yüksekliği etkin araç filosu etkin aralık etkin arama etkin araştırma etkin arazi vergilemesi etkin artıklık etkin asit etkin atalet etkin atom ağırlığı etkin atom numarası etkin atom sayısı kuralı etkin atom yarıçapı etkin atom yükü etkin atomik yarıçap etkin ayak etkin ayarla etkin azaltım etkin baca yüksekliği etkin bağ etkin bağışıklama etkin bağışıklık etkin bağlantı etkin bağlantılar etkin bakım süresi etkin band etkin bankacılık denetiminde temel prensipler etkin bant genişliği etkin bantgenişliği etkin basınç etkin başlık çubuğu etkin belge etkin besin maddeleri etkin bileşen etkin bileşen fiyatlandırma kuralı etkin bin gösterim basina maliyet etkin bir çözüme başvurma hakkı etkin bir şekilde etkin bir şekilde çalışmak etkin bir şekilde konuşmak etkin birikim etkin birim etkin birim ağırlık etkin boy etkin boyut etkin bölge etkin bölgeleri etkin bölgesel politika etkin casi üfleme etkin casi'li tel besleme etkin cüzdan etkin çalışma çapı etkin çalışma kitabı etkin çalışma kitabının belgeleri etkin çalışma kitabının pencereleri etkin çalışma sayfası etkin çamur etkin çamur iyileştirilmesi etkin çap etkin çarpışma etkin çatlak büyüklüğü etkin çekirdek yükü etkin çıkış düzeyi etkin çıktı etkin çizgi etkin çoğa etkin çoğaltma çarpanı etkin çoğaltma sabiti etkin çözücü etkin çözümleme etkin dağılım etkin dağılım katsayısı etkin dalga boyu etkin dalgaboyu etkin davranım düzeni etkin değer etkin değer algılayıcısı etkin değerlik etkin değil etkin demetleme açısı etkin denetim etkin denge etkin derinlik etkin devre etkin diferansiyel etkin dil etkin dinamik katsayısı etkin dinleme etkin direksiyon düzeni etkin direnç etkin dizin görüntüleyicisi etkin dizin gözatıcısı etkin dizin servisleri arayüzü etkin doğurganlık etkin dondurma etkin dondurma süresi etkin dosya etkin doz etkin doz eşdeğeri etkin döl sayısı etkin dönüştürücü etkin durumdan çıkar bayrağı etkin durumdan çıktığında etkin düğme etkin düşük etkin egzersiz etkin eğlenme-dinlenme etkin elektronik karşı önlemler etkin emilme etkin emme etkin enerji etkin enerji ölçeri etkin erke etkin etkenler etkin evre kayması etkin faiz oranı etkin faiz yöntemi etkin fako süresi etkin faks modem etkin faks modem türü etkin farmasötik bileşen etkin fay etkin form etkin frenleme süresi etkin galaktik çekirdek etkin gama içeriği etkin gecikmiş nötron kesri etkin geçirgenlik etkin geçirimlilik etkin geçirirlik etkin gerilim etkin gerilme etkin gerinim etkin gerinim hızı etkin getiri etkin getiri oranı etkin gezme kontrolü etkin girdi bileşimi etkin giriş gürültüsü sıcaklığı etkin girişimciyi destekleme derneği etkin giysi yalıtımı etkin gökada etkin gökada çekirdeği etkin görev listesi etkin görevler etkin görüntü etkin görüntü sonu etkin görünüm etkin görüşme etkin gövde kontrolü etkin gözeneklik etkin gözeneklilik etkin gözetim etkin grafik etkin grafikler etkin grubun belgeleri etkin güç etkin güç çevirici etkin güç girdisi etkin günlük biçimi etkin gürültü kontrol düzeni etkin güvenlik etkin haberleşme uydusu etkin hale getiren etkin hale getirildi etkin hale getirme etkin hareket etkin harita etkin hasar etkin hat etkin hatlar etkin hatta girme etkin hava değişim miktarı etkin hava savunması etkin havalandırma alanı etkin havza alanı etkin hayal kurma etkin hız etkin hukuk yoluna başvurma hakkı etkin hücre etkin hücreyi enter'dan sonra taşı etkin hücreyi göster etkin ışıklı etkin ışıma gücü etkin ışıma gücü (effective radiated power) etkin ışınlı etkin ışınsal etkin ızgara yüzeyi etkin içedönüklük etkin iletim hızı etkin iletinç etkin iletişim etkin iletkenlik etkin imgeleme etkin inceleme etkin intermodülasyon etkin iş etkin iş parçacıkları etkin işaretçi etkin işitsel sistem etkin işletme sıcaklığı etkin işleyen piyasa etkin iyon derişimi etkin izotropik yayılım gücü etkin kabuk etkin kabuk derinliği etkin kanal etkin kapasite etkin kapsam etkin karbon etkin karbon kabı etkin karbonlu kabin hava filtresi etkin karışım etkin karıştırma alanı etkin karşı önlem etkin katman etkin kayıt etkin kayma dizgesi etkin kayma düzlemi etkin kayma ve çekiş kontrol düzeni etkin kayma yüzeyi etkin kaynak dağılımı etkin kaynak kullanımı etkin kaynak tahsisi etkin kenarlık etkin kent akımı etkin kesim frekansı etkin kesit etkin kesit-alanı etkin kesme etkin kesme frekansı etkin kesme gerilimi etkin kestirici etkin kırmızı ışık süresi etkin kısa devre konumu etkin kısıt etkin kıvrımlanma etkin kilogram etkin kip büyüklüğü etkin kitle büyüklüğü etkin klor etkin kod sayfası con aygıtından kullanılamıyor etkin kohezyon etkin kok bölgesi etkin kompresör işi etkin komut etkin kondüktans etkin konsantrasyon etkin kontrol etkin kopma etkin koruma etkin koruma oranı etkin kök bölgesi derinliği etkin kök derinliği etkin kömür etkin kritik sıcaklık etkin kullanıcılar etkin kuşak etkin kuvvet etkin kuvvet eğimi etkin kuvvet üretme testi etkin kütle etkin lağım çamuru etkin ligand derişimi etkin liste etkin madde etkin mahalli idare sistemi etkin makro etkin makrofaj etkin masaüstü etkin materyal etkin matris görüntü aygıtı etkin matris görüntüleyici etkin mekanik güç etkin menzil etkin merkez etkin merkezi diferansiyel etkin merkezler etkin mesafe etkin mesafe değeri etkin metaller etkin metalli sert lehimleme etkin mi etkin modem etkin modemi paylaştır etkin modüller etkin mukavemet etkin müşteri etkin neden etkin nesne etkin nokta etkin noktada sor etkin noktalar etkin normal stres etkin nüfus etkin nüfuziyet derinliği etkin odak boyutu etkin odak uzaklığı etkin odunkömürü etkin oksijen etkin oksijen içeriği etkin oksijen üfleme etkin okul etkin olan etkin olarak etkin olmak etkin olmayan etkin olmayan bağlantı etkin olmayan başlık etkin olmayan başlık çubuğu etkin olmayan durum etkin olmayan düğüm etkin olmayan grafik etkin olmayan hat etkin olmayan istatistik etkin olmayan kayıt etkin olmayan kenarlık etkin olmayan metin etkin olmayan pencere etkin olmayan pencere kenarlığı etkin olmayan piyasa etkin olmayan program etkin olmayan sayfa etkin olmayan sınır etkin olmayan uçbirim etkin olmayan zaman etkin oluşum sabiti etkin ortak etkin ortam etkin ortam kuramı etkin oturumlar etkin öğe etkin öğrenen etkin öğrenme etkin öğrenme yöntemi etkin öğretim etkin öğretme etkin ömür etkin önlemler etkin örneklem büyüklüğü etkin örnekleme oranını azaltmak için işaret süzgeci etkin örnekleme oranını azaltmak için işareti süzme etkin örtü etkin örtü basıncı etkin özgüdüm etkin özgül ağırlık etkin pazar etkin pazar teorisi etkin pencere etkin pencere kenarlığı etkin pencere yanıp sönsün etkin pencere yardımı etkin permeabilite etkin peryot etkin piksel alanı etkin piksel algılayıcısı etkin pişmanlık etkin piyasa etkin piyasa gücü etkin piyasa hipotezi etkin piyasa ön savı etkin piyasalar hipotezi etkin piyasalar teorisi etkin plaka malzemesi etkin plasebo etkin porozite etkin portfolyo etkin portföy etkin printer etkin protein değeri etkin radyasyon etkin radyatif ısı akışı etkin rapor etkin resim alanı etkin resim süresi etkin resim yazısı etkin rezervuar kapasitesi etkin rezonans integrali etkin risk etkin rüzgâr etkin sağaltım etkin sarım etkin satır sayısı etkin satır süresi etkin satırlar etkin savunma etkin sayfa etkin seçim etkin seri direnç etkin ses basıncı etkin sıcaklık etkin sıcaklık farkı etkin sığanç etkin sıklık etkin sınır etkin silindir kontrolü etkin sinyal etkin soğurma alanı etkin sorgu sayısı etkin sönüm değişmezi etkin söz dağarcığı etkin söz varlığı etkin sözcük dağarcığı etkin sözlük etkin sözvarlığı etkin stabilite kontrolü etkin stres etkin su etkin sunu etkin sunucu sayfaları etkin supap açılma düzeni etkin supap kontrol düzeni etkin süpürme etkin süre etkin sürtünme katsayısı etkin sürükleme hızı etkin süspansiyon düzeni etkin süzgeç etkin süzgeçler

1: 1 ms