• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

etken

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 1752

tarım

ETKEN = (etken nedir; etken ne demek; etken İngilizcesi) 1. Bir sonucun ortaya çıkmasına yol açanların her biri. 2. Birden fazla sayıda aracın bir araya gelerek bir ürünün oluşmasını sağlaması, etmen.

etken = ajan [öz Türkçe - eski terim]

etken = aktif [öz Türkçe - eski terim]

etken = amil [öz Türkçe - eski terim]

etken = faktör [öz Türkçe - eski terim]

etken = müessir [öz Türkçe - eski terim]

ETKEN = (etken nedir; etken ne demek; etken İngilizcesi) 1) Değişimin olası nedeni olarak bir deneyde incelenen nicelik. 2) Çok-değişkenli çözümlemede, gözlenmiş olasılıksal değişkenlerin bir işlevi, ay. bk. etken yükü.

ETKEN = (etken nedir; etken ne demek; etken İngilizcesi) 1. Etki eden şey, faktör: «Bu sanatçıların çoğunun başarısında dış ülkelerde edindikleri sahne görgü ve kültürü etken olmuştur.» -M. And. 2. kim. Bir madde üzerinde belli bir değişiklik yapan şey, müessir. 3. db. Doğrudan doğruya öznenin yaptığı işi anlatan, öznesi belli olan fiil, etken fiil, aktif, aktif fiil, malum, edilgen karşıtı: Kırmak, bilmek etken fiillerdir.

ETKEN = (etken nedir; etken ne demek; etken İngilizcesi) amil.

ETKEN = (etken nedir; etken ne demek; etken İngilizcesi) Bir olayın oluşumunu etkileyen değişkenlerden her biri.

ETKEN = (etken nedir; etken ne demek; etken İngilizcesi) Etki yapıcı, belirleyici gücü olan.

ETKEN = (etken nedir; etken ne demek; etken İngilizcesi) genel uygulayım: Uygulayımsal bir işlemin sonuçlanmasına katkıda bulunan öğelerden her biri.

ETKEN = (etken nedir; etken ne demek; etken İngilizcesi) Karmaşık bir yapı içinde örgütlenmiş olan oluşumların temel bileşenleri sayılan ve çeşitli ölçerlerle elde edilen ölçümlerin aralarında bağıntılı olmasını sağladığı tasarlanan ana öğelerden her biri. bk. etken çözümlemesi.

etken = âmil [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

akış etken hareket anjiyogenik etken antiromatizmal etken antiviral etken araya giren etken arızi etken asitli bazlı etken azaltıcı etken bakteri öldürücü etken baskın etken baş etken başat etken belirleyici etken bilinmeyen etken birim etken birlikte olan etken biyolojik etken büyüme hormonu salıverici etken çevresel etken çoklu etken çözümlemesi çözümleyici etken dane etken boyutu değiştirici etken dış etken çatlakları dış etken olmadan dışsal etken duygusal etken dürtücü etken eğik etken ekolojik etken etken analizi etken anlamlı edilgen yapılı etken anlamlı edilgen yapılı fiil etken banka denetiminin temel ilkeleri etken boyut etken çalı etken çamur işlemi etken çamur süreci etken çamur yöntemi etken çaprazı etken çatı etken çözümlemeli ölçek etken çözümlemeli ölçek oluşturma etken çözümlemeli özellikler etken çözümlemesi etken debi etken değer etken dış koruma etken dilbilgisi etken dizeyi etken doğurganlık etken doku etken döndürme etken düzeyi etken düzeyleri etken düzeylerinin birleşimi etken eylem etken factor etken fiil etken genişlik etken görünüş etken gözeneklilik etken güç etken güneş enerjisi sistemi etken hale getirme etken hız etken hücreler etken istem etken kahraman etken karşıt savı etken karşıt tezi etken kaynakları etken kesit etken koruma oranı etken kuramı etken madde etken matrisi etken modeli etken olmayan dosya etken olmayan karakter etken olmayan kütük etken ortaç etken örüntüsü etken özne etken puanı etken saptama etken sözvarlığı etken tanımlama etken tasarı etken yükleme etken yükü etmen etken geçici etken gel-gitin en etken halindeki felaket genel etken grup etken modeli iç etken iç etken değişken iki kutuplu etken iki-ucaylı etken ilaca benzeyen ama etken bir madde içermeyen ilaç itici etken iyonosferik bozan etken kanonik etken çözümlemesi karasal etken merkezi etken negatif etken koruma negatif etken oran nicel etken nitel etken oransal ortak etken varyans ortak etken ortak etken değişkesi ortak etken teorisi ortak etken uzayı ortak etken varyansı ortalama etken basınç önceden kestirilemeyen etken önleyici etken örneklenmiş nitel etken özel etken özel etken oranı özel etken oranı özgüllük özel etken ornım özel nitel etken psikojen etken q etken çözümlemesi ranklı nitel etken rassal etken sabit etken sağaltıcı etken olarak umut sınırlayıcı etken simetrik olmayan etken tasarımı sosyalleştirici etken sözde etken spearman iki etken savı spearman iki etken teoremi tek etken tek etken kuramı tek etken teorisi tek etken yöntemi temel etken thi etken yardımcı hücreler uygun etken ürolojik etken maddeler, ürolojik ayıraçlar yapay etken yapay etken veya maddeye bağlı görüntü yardımcı etken yeterli etken yoğunluğa bağlı etken yoğunluğa bağlı olmayan etken yükselten etken yüzey etken madde yüzey etken medde zaman karşılaştırmalı etken zoonotik etken

1: 0 ms