• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

estetik

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 1692

sıfat / adjective 2

estetik = güzel duyu [eski terim - öz Türkçe]

estetik = güzelduyu [eski terim - öz Türkçe]

estetik = güzelduyubilim [eski terim - öz Türkçe]

estetik = güzelduyusal [eski terim - öz Türkçe]

ESTETİK = Güzelliği ve güzelliğin insan ruhundaki etkilerini konu olarak alan felsefe kolu.

ESTETİK = Güzelliği, güzelliğin insan usu ve duyuları üzerindeki etkilerini konu olarak ele alan felsefe dalı.

ESTETİK = Güzellik duygusiyle ilgisi olan veya estetik biliminin kurallarına uygun bulunan.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms