• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

erkân

Türkçe - İngilizce

isim / noun

erkân = büyükler [eski terim - öz Türkçe]

erkân = ileri gelenler [eski terim - öz Türkçe]

erkân = direkler [Osmanlıca - Türkçe]

erkân = esaslar [Osmanlıca - Türkçe]

erkân = ileri gelenler [Osmanlıca - Türkçe]

erkân = önderler [Osmanlıca - Türkçe]

erkân = temeller [Osmanlıca - Türkçe]

erkân = üst düzeyde bulunanlar [Osmanlıca - Türkçe]

ilgili sözler / related words

1: 0 ms