• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

erimek

Türkçe - İngilizce

deyim / idiom

eski söz

erimek = asimile olmak [öz Türkçe - eski terim]

erimek = likefiye olmak [öz Türkçe - eski terim]

ERİMEK = (erimek nedir; erimek ne demek; erimek İngilizcesi) 1. Katı cisim sıvı içine karışarak sıvı durumuna geçmek: Şeker suda erir. 2. Katı cisim ısı etkisiyle sıvı duruma gelmek: «Yüzündeki karlar eriyince beyaz, yuvarlak bir yüz meydana çıkmıştı.» -S. F. Abasıyanık. 3. Dokumalar aşınıp incelerek dağılmak. 4. mec. Çok zayıflamak: «Günden güne eriyen Kerime'yi, o tek kardeşimi kurtarabilirim ümidiyle size koştum.» -A. Gündüz. 5. mec. Utancından çok sıkılmak. 6. mec. Yok olmak, bitmek, tükenmek: «Güzel hayatımız da bir göz açıp kapayışta eridi.» -R. H. Karay.

ERİMEK = (erimek nedir; erimek ne demek; erimek İngilizcesi) bk. çözünmek.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms