• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

erek

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 8557

matematik

erek = garaz [öz Türkçe - eski terim]

erek = gaye [öz Türkçe - eski terim]

erek = hedef [öz Türkçe - eski terim]

erek = kasıt [öz Türkçe - eski terim]

erek = maksat [öz Türkçe - eski terim]

erek = meram [öz Türkçe - eski terim]

erek = niyet [öz Türkçe - eski terim]

erek = target [öz Türkçe - eski terim]

ilgili sözler / related words

1: 11 ms