• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

envanter çıkarmak

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

01. inventory 02. take inventory

iş dünyası

01. draw up an inventory 02. take an inventory

ENVANTER ÇIKARMAK = Saymak, ölçmek, tartmak ve değerlendirmek suretiyle bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları kesin ve ayrıntılı biçimde belirlemek. Mevcutlar, alacaklar ve borçlar envanter işleminin iktisadi değerlerini oluşturur. Envanter esas olarak defter üzerine çıkartılır. Ancak, büyük miktarlarda ve çeşitli mallar kullanan büyük işletmeler envanterlerini listeler halinde düzenleyebilirler. [kooperatifler hukuku > ne, nedir, ne demek]

1: 0 ms