• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

entitle

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 22648

ENTITLE = [in'taytıl] verb
1 ad vermek * eşanlamlı : name, call, christen, denominate
2 yetki vermek, hak kazandırmak * eşanlamlı : authorize, empower, licence, qualify * karşıtanlamlı : disqualify
İngilizce örnek : This ticket entitles you to a free meal in our new restaurant.
Türkçe çevirisi : Bu bilet size yeni restoranımızda ücretsiz bir yemek hakkını kazandırıyor.
İngilizce örnek : You are not entitled to travel free of charge.
Türkçe çevirisi : Ücretsiz seyahat etme hakkınız var.
İngilizce örnek : This card entitles members to use the library.
Türkçe çevirisi : Bu kart üyelere kütüphaneyi kullanma hakkı veriyor.

1: 0 ms