• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

enthusiastic

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 7075

ENTHUSIASTIC = [in'tyu: ziestik] adjective
şevkli, hevesli, istekli * eşanlamlı : keen, eager, avid, earnest, ardent, fervent, zealous, spirited, lively * karşıtanlamlı : indifferent, unconcerned
İngilizce örnek : An outdoor market attracts enthusiastic visitors.
Türkçe çevirisi : Açık hava pazarı hevesli ziyaretçiler çeker.
İngilizce örnek : He is enthusiastic about his new computer.
Türkçe çevirisi : Yeni bilgisayarı konusunda çok heyecanlı.
İngilizce örnek : He is very enthusiastic about his new job.
Türkçe çevirisi : Yeni işi konusunda çok heyecanlı.
İngilizce örnek : My daughter learns new things very fast because she is an enthusiastic learner.
Türkçe çevirisi : Kızım yeni şeyleri çabuk öğreniyor çünkü hevesli bir öğrenci.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms