• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

enter

Türkçe - İngilizce

bilişim

enter = girme [eski terim - öz Türkçe]

enter

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1331

ana kullanım 2

ENTER = ['entı] verb
girmek * eşanlamlı : come in, go in, penetrate, invade, introduce, insert * karşıtanlamlı : leave
İngilizce örnek : He entered the room without knocking.
Türkçe çevirisi : Kapıyı çalmadan odaya girdi.
İngilizce örnek : He is very ill. No one is allowed to enter his room.
Türkçe çevirisi : O çok hasta. Kimsenin onun odasına girmesine izin verilmiyor.
İngilizce örnek : The lights went out just as we entered the cinema.
Türkçe çevirisi : Tam sinemaya girdimizde ışıklar söndü.
İngilizce örnek : You must take off your shoes before you enter a mosque.
Türkçe çevirisi : Camiiye girmeden önce ayakkabılarınızı çıkarmalısınız.
* enter for = adını yazdırmak, katılmak, girmek * eşanlamlı : join, enrol, enlist, participate in
İngilizce örnek : Did you enter for this examination?
Türkçe çevirisi : Bu sınava adını yazdırdın mı?
İngilizce örnek : I have entered for the examination but I don't want to take it.
Türkçe çevirisi : Sınav için kayıt yaptırdım ama girmek istemiyorum.
İngilizce örnek : How many people have entered for the race?
Türkçe çevirisi : Yarışa kaç kişi adını yazdırdı?
* enter into = 1 başlamak, girişmek
2 yer almak, katılmak

ENTER nasıl okunur, okunuşu /'entı/ eylem

ilgili sözler / related words

do not enter don't enter your room again enter a business enter a claim for damage enter a club enter a contract enter a hospital enter a mine enter a motion enter a name for the map template enter a profession enter a protest enter a religion enter an action enter an appearance enter an engagement enter an internet chatroom enter an item enter annotation number enter blind alley enter bookmark name enter channel enter choice no1 enter complete pathname of file enter data enter date enter disc enter endnote number enter equation number enter field behavior enter field name enter footnote number enter for enter goods enter graphic number enter hamlet enter heart and soul into a job enter host name enter in enter in a book enter in a register enter in an account enter in force enter in the book enter in the books enter in the register enter into enter into a bargain enter into a bond enter into a contract with enter into a conversation enter into a joke enter into a lease enter into a mutual engagement enter into a partnership enter into a transaction enter into an agreement enter into an obligation enter into combat enter into composition with the creditors enter into compromise enter into connections enter into correspondence enter into details enter into effect enter into force enter into forces enter into matrimony enter into negotiations enter into one's head enter into particulars enter into partnership enter into partnership with enter into partnership with somebody enter into possession enter into recognizances enter into rivalry with enter into rivalry with somebody enter into settlement enter into somebody's feelings enter into somebody's service enter into something enter into talks with enter into the register enter into the spirit enter into the spirit of the game enter irq level enter key enter key behavior enter konnektör enter line number enter location enter network password enter new key enter new time enter new value enter object name enter office enter on enter on an inheritance enter one's ... year enter one's head enter one's mind enter one's name enter page number enter parameter value enter password enter password for file enter path enter pin enter politics enter query enter religion enter reviewer's name enter room enter section number enter server enter slide numbers and/or slide ranges enter somebody at a school enter somebody's mind enter somebody's service enter suddenly enter table number enter text enter text here enter the army enter the bridal chamber enter the church enter the first corridor on your left enter the house enter the law enter the list enter the lists enter the middle of (a strait/port) enter the ministry enter the nuptial chamber enter the port enter the second building on your right enter the service enter the spirit enter the university enter to an account enter to somebody's debit enter to win enter tuşu enter unobtrusively enter up enter upon enter upon a career enter upon an office enter upon an understanding enter upon one's duties or to take up one's duties enter upon something enter user word enter values enter wormhole geçiş yap enter i don't enter in it move after enter move selection after enter num enter num enter number followed by enter on enter page enter please enter pin code please enter the password site enter speak on enter switch to enter this did not enter into our plans this regulation shall enter into force on

1: 0 ms