• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ensue

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 18635

ana kullanım

01. ardından gelmek 02. daha sonra olmak 03. hasıl olmak 04. meydana çıkmak 05. ortaya çıkmak 06. peşinden gelmek 07. doğmak 08. izlemek 09. sonradan gelmek 10. sonucu olmak 11. takip etmek

iş dünyası

01. çıkmak 02. meydana gelmek

tarım

01. sonuç olarak ortaya çıkmak

ENSUE = [in'syu: ] verb
(sonuç olarak ya da sonra) ortaya çıkmak, ardından gelmek * eşanlamlı : follow, come next, succeed; result, arise * karşıtanlamlı : precede
İngilizce örnek : After a disagreement in the pub, a fight ensued in the street.
Türkçe çevirisi : Birahanedeki bir anlaşmazlığı takiben sokakta bir kavga çıktı.
İngilizce örnek : When the election results were announced, chaos ensued.
Türkçe çevirisi : Seçim sonuçları duyurulduğu zaman bir kaos çıktı.
İngilizce örnek : If the police hadn't intervened promptly, chaos would have ensued.
Türkçe çevirisi : Polis anında araya girmeseydi kargaşa çıkacaktı.

1: 0 ms