• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

enlist

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 16578

ENLIST = [in'list] verb
1 askere almak
2 askere almak; askere gitmek
İngilizce örnek : Many men were compulsorily enlisted during the war.
Türkçe çevirisi : Savaş sırasında birçok erkek zorunlu olarak askere alındı.
3 yardıma ikna etmek, yardımını almak
İngilizce örnek : I enlisted help from my colleagues.
Türkçe çevirisi : Meslektaşlarımdan yardım aldım.

ilgili sözler / related words

1: 1 ms