• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

endorsement

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 13658

havacılık

ENDORSEMENT = (endorsement nedir; endorsement Türkçesi) Bono, çek, poliçe gibi belgelerin başkasına devredilmesi için arkasının imzalanması.

ENDORSEMENT = (endorsement nedir; endorsement Türkçesi) Ciro. Çek/bono/konşimento gibi kıymetli evrakın arkasına atılan imza. Ciro, kıymetli evraka konu olan değerin hamiline devredildiğini gösterir.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms