• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

endorse

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 17355

ENDORSE = [in'do: s] verb
1 desteklemek, onaylamak * eşanlamlı : approve, sanction, confirm, support, back, uphold
İngilizce örnek : The chairman endorsed the proposal.
Türkçe çevirisi : Başkan öneriyi destekledi.
İngilizce örnek : We don't like the candidate whom you endorsed.
Türkçe çevirisi : Senin desteklediğin adayı sevmiyoruz.
2 (kendisinin de aynı ürünü kullandığını söyleyerek) reklamını yapmak
İngilizce örnek : They heartily endorsed the new restaurant.
Türkçe çevirisi : Coşkuyla yeni restoranın reklamını yaptılar.
3 (çek, fatura vb.) ciro etmek * eşanlamlı : sign, countersign
4 (ceza, isim, vb) yazmak; trafik siciline geçmek

ENDORSE = endorse nedir; endorse ne demek; endorse Türkçesi; endorse nasıl okunur, okunuşu /in'do:s/ eylem

ilgili sözler / related words

1: 0 ms