• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

end

Türkçe - İngilizce

bilişim

END nasıl okunur, okunuşu /end/ isim

end

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 190

curling

iş / business

madencilik

END = [end] noun
1 son * eşanlamlı : finish, conclusion, termination, ending, finale, close * karşıtanlamlı : beginning
İngilizce örnek : I missed the end of the film.
Türkçe çevirisi : Filmin sonunu kaçırdım.
İngilizce örnek : You mustn't leave the room before the end of the test.
Türkçe çevirisi : Test bitiminden önce odadan ayrılmamanız gerekiyor.
2 uç * eşanlamlı : extremity, tip, limit, edge, border, terminus
3 amaç * eşanlamlı : aim, purpose, intention, goal, object
¤ verb
sona erdirmek, bitirmek * eşanlamlı : finish, conclude, terminate, stop, close, halt * karşıtanlamlı : start
İngilizce örnek : I'll go to bed after my favourite television show ends.
Türkçe çevirisi : Sevdiğim televizyon gösterisi bitince yatmaya gideceğim.
İngilizce örnek : The meeting ended at five o'clock.
Türkçe çevirisi : Toplantı saat beşte bitti.
İngilizce örnek : The road seems to end here.
Türkçe çevirisi : Yol burada bitiyor gibi görünüyor.
İngilizce örnek : World War II ended in 1945.
Türkçe çevirisi : İkinci Dünya Savaşı 1945’de bitti.
* at the end of = -ın sonunda
İngilizce örnek : At the end of the film I felt very sad.
Türkçe çevirisi : Filmin sonunda çok üzüldüm.
İngilizce örnek : She's starting work at the end of May.
Türkçe çevirisi : Mayısın sonunda işe başlıyor.
İngilizce örnek : They're going to Antalya at the end of next week.
Türkçe çevirisi : Gelecek haftanın sonunda Antalya’ya gidiyorlar.
İngilizce örnek : We get paid at the end of the month.
Türkçe çevirisi : Ay sonunda maaş alırız.
İngilizce örnek : There's an excellent restaurant at the end of the street.
Türkçe çevirisi : Sokağın bitiminde harika bir restoran var.
* end in = ile bitmek, ile sonlanmak
İngilizce örnek : Our efforts ended in failure.
Türkçe çevirisi : Çabalarımız başarısızlıkla sonuçlandı.
* end of year = yıl sonu
* end up = 1 bitirmek
İngilizce örnek : Professor Burns ended the lecture up with a few words of advice.
Türkçe çevirisi : Profesör Burns dersi birkaç nasihatla bitirdi.
2 kendini (bir yerde/bir şey olarak) bulmak
İngilizce örnek : If you don't live within your income, you may end up owing money.
Türkçe çevirisi : Gelirine göre yaşamazsan kendini borç alır bulursun (sürekli borç alırsın).
* in the end = sonunda
İngilizce örnek : I looked everywhere for my phone and in the end I found it in my bag.
Türkçe çevirisi : Telefonumu her yerde aradım ve sonunda onu çantamda buldum.
İngilizce örnek : In the end it was discovered that Jillian was the thief.
Türkçe çevirisi : Sonunda Jillian’ın hırsız olduğu anlaşıldı.
İngilizce örnek : In the end we sold our old car and bought another.
Türkçe çevirisi : Sonunda eski arabamızı sattık ve başka bir araba aldık.
İngilizce örnek : In the end, everything was fine.
Türkçe çevirisi : Sonunda her şey yoluna girdi.
İngilizce örnek : In the end, they decided to go to the cinema.
Türkçe çevirisi : Sonunda sinemaya gitmeye karar verdiler.
İngilizce örnek : At first he didn't want to agree, but in the end he did.
Türkçe çevirisi : İlkin kabul etmek istemedi, ama sonunda etti.

ilgili sözler / related words

c-terminal end cable end cable end sleeve cable sealing end camshaft end play can't see beyond the end of one's nose canal end candle end cap end cap of connecting rod big end capture end carried on to end case and end punctuation charging end cheap time end hour cheap time end minute cigarette butt or end cigarette end clevis end pin clevis end pin retaining ring closed end connector closed end lease closed end spring coffee or end table coil end cold end shears cold end specks come to a bad end come to a dead end come to a sticky end come to an end come to an untimely end come to dead end come to end come to the end of one's resources come to the same bad end as somebody coming to an end commutator end commutator end frame component end item con rod big end connecting rod big end connecting rod big end bearing connecting rod end play connecting rod small end connecting rod small end bearing connecting rod small end bush connecting rod small end bushing consider how things may end control arm end covered wagon with end door crank end crankshaft end play crankshaft end seal cross cut end cross head end cylinder end damper motor end position dead end dead end to dead end track dead end trap dead on end delivery end departure end diameter at butt end diameter at small end dirty end of the stick dirty/wrong end of the stick discharge end discharge end block dished end dished end plate distal end divergent nozzle end dog end double end stud double end trimmed drag link end draw bar end draw to an end drawbar with collar joint and eye end drive end drive end bracket drive end frame driving end drop end ductile-iron end caps east end ebt end brick effect of proteins binding to end end / the end end address end after end alarm-operating box end alkalinity end application end around shift end arrow size end arrow style end arter end at end baffle end bearing end bearing bracket of the hollow trap operating shaft end bearing bracket of the trap operating shaft end bearing pile end bearing providing the spring seating end bell end blade end block end blown flute end bogie frame end bracket end brush end bud end bulb end button end by end call end cap end capping end caption end capture end capture if disconnected end check end clearance end clearance angle end cloth end code end color end colostomy end connection end connection piece end connections end connector end consumer end contraction end copy fonts to new port end corrections end cover end cover gasket end cover tiles end cross bearer end cushion end customs formalities end cutter end cutting end cutting edge angle end date end date info end diastolic volume end disc end distortion end dnis signal end document end door wagon end dowel end drive letter end dump truck end edit end effect end effector end entity end erase end exchange end expiratory airway pressure end face end fax call end field end filling end fitting end fixed end float end form end form field end frame centre cross-member end gable end gain time end game end gap end gas end grain end hand-rail end handrail end happily end hardening end hatch definition end hats end hinged panel end hook end hud end if end if without if end in end in a draw end in a tie end in disaster end in failure end in fiasco end in nothing end in smoke end in something end in talk end instrument end ip address end it all end item end item end item density end job report end jobs report end joint end journal bearing end justifies means end key end labeling end lap end lap joint end lap weld end leakage flux end limiter end line end line-lack line end lines end lines with end link bearing end loads end locating ring end mark end marker end meeting end mill end milling end milling cutter end moment of bar end moment of rod end money end moraine end mounting end node end now end nut end of end of a fiscal year end of a long bone end of a piece end of a school term end of active video end of address end of backwater end of campaign end of character end of column end of construction end of cycle end of data end of day end of document end of eligibility of expenditure end of evening nautical twilight end of field end of fields end of file end of file (eof) end of file label end of history and the last man end of ideology thesis end of life end of life care end of life cost fee end of life inventory end of line end of list end of maintenance end of medium character end of menu end of message end of mission end of month end of month dating end of morning nautical twilight end of page end of period end of physical tape end of pipe end of program end of protected section end of pulsing signal end of rail end of record end of row end of row mark end of run end of runway end of satellite life end of school year end of season end of season sale end of section end of service life indicator end of session end of stiffening end of tape marker end of term end of term concert end of term exhibition end of text end of text character end of the century end of the contract end of the line end of the pin of a key end of the race end of the road end of the shoulder end of the work day end of the world end of time limit end of transformation curve end of transmission end of transmission block character end of transmission character end of upstream reach end of volume end of window end of word end of year end off end office end offset end on end one's days end open system end organ end ornament end packet end page end panel end panel hinge bar end partition frame work end piece end pier end pillar end pin end pipe end plaque potential end plate end plate magnetron end plate of lower edge end plate of upper edge end plate temperature end plates end play end plug end point end point control end point of distillation end port furnace end position end position switch end post end pressure end print job end printing end process end processing end product end products end program end project report end protection end punctuation end pusher furnace end quench hardenability end quench hardenability curve end quench hardenability test end quench hardenability testing end quench hardening end quench test end quenched end quenching end recipient end recipient of assistance end recording end resistance end review end rhyme end rib end ridge tile end ring end roof-carline end saturation end scraper end scraper front end screw end section end selection end session end shears end sheet end shield end show end shrink end sill end size end sizing end skew end skew on edge end sleeve end slide show end somebody end something at the proper time end span end span moment end spell end spring end stage assessment end stage report end state peace establishment end state peace strength end step-board end stiffener end stiffener plate end stop end strength end style end support end systolic volume end table end tag end take-off rack and pinion steering end task end the debate end thrust end time end title end to domestic violence campaign end to end end to end anastomoses type end to end bite end to end digital connectivity end to end encryption end to end signalling end trim end up end up a loser end up as a debtor end up badly end up by doing something end up dead end up doing something end up in end up in court end up in failure end up in hospital end up in jail end up in prison end up like end up somewhere end up the victor end up with the short end of the stick end use end user end user certificate end user license agreement end user license agreement end user number end user site end user statement end users end value end vice end view end wall end washer end winding end winding bracing end winding insulation end winding mount end winding transposition end window end window frame bottom rail end window frame top rail end with end with black slide end without bloodshed end wrench end yoke end zone energy management control system end to end accuracy entry end european coalition to end animal experiments everything has an end exciter end exhaust end exhaust steam end extra end extra loose end play face on end

1: 0 ms