• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

en az

Türkçe - İngilizce

bankacılık

sıfat / adjective

en az = asgari [öz Türkçe - eski terim]

en az = minimal [öz Türkçe - eski terim]

en az = minimum [öz Türkçe - eski terim]

en az = asgarî [Türkçe - Osmanlıca]

en az = ekall [Türkçe - Osmanlıca]

en az = hadd-i asgarî [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

atın taşıyacağı azami ağırlığın en az yüz kırk kilo olduğu engelli koşu belirli bir sürede saptanan en az artım bir girişimin zarar etmemesi için gereken en az gelir bir yerde en az bir gece kalmak devlet müdahalesinin en az olduğu ekonomi en az ... kadar önemli en az aksiyon en az anı rakam sayısı en az anlamlı basamak en az anlamlı bit en az anlamlı fark sınaması en az anlamlı fark testi en az anlamlı karakter en az aralık kodu en az ayırım kıstası en az ayrıcalık en az beş yıl avukatlık yaptıktan sonra sulh yargıcı olarak tâyin edilen kimse en az bir en az bir ... var en az bir saat gecikecek en az boş vakte tembeller sahiptir en az bozulmayla veren en az ceza haddi en az çaba ilkesi en az çaba kuralı en az çaba yasası en az çabayla en az çalışma ömrü en az çıkar ilkesi en az değerli veri en az değişim yöntemi en az derece en az derecede en az derecede gelgit en az dereceye indirmek en az dış satım fiyatı en az dnıs basamakları en az donanım listesi en az dört bağlantıdan oluşan arka süspansiyon en az düzeyde toprak işlemeli tarım en az emek yasası en az enerji yasası en az erişim kodu en az erişim süreli en az erişim süreli kodlama en az erişim süreli programlama en az erişim süreli yordam en az etkin ölçek en az etkinlik yasası en az faiz oranı en az frenleme etkisi en az gayret kanunu en az gayretle en az geciktirme kodlaması en az geciktirme kodu en az geciktirmeli en az geciktirmeli kodlama en az geciktirmeli programlama en az geçim haddi en az geçim indirimi en az gelirliler en az gelişen ülke en az gelişen ülkeler en az gelişmekte olan ülke en az gelişmekte olan ülkeler en az gelişmiş bölge en az gelişmiş ülke en az gelişmiş ülkeler en az genişlik en az gölgeli aydınlatma en az gümrük tarifesi en az gürültüde sınırlı çalışma en az hacim, düşük hacim en az harcama eğrisi en az ışıklanma süresi en az ilgi en az karmaşık çözüm en az kısıtlayıcı eğitim ortamına yerleştirme en az kupür değeri en az maliyet kapasiteli şebeke modeli en az miktar en az muhtemel en az mukavameti olan yer en az olası en az ödeme oranı en az öğe en az ölçüde en az satır yüksekliği en az sevilen çalışma arkadaşı ölçeği en az seyir süresi en az sipariş miktarı en az spam içeren en az süre eğrisi en az tercih edilen kimse en az toplam işlem ilkesi en az uyarım akımı en az uygun en az uygun dağılım en az uzunluk en az ücret en az vektör en az windows parola uzunluğu en az yeterli istatistik en az yeterli tamlık en az yirmi bir günlük bir süre sonrası yapılan toplantıda alınan karar en az yok en az yükseklik en az zıtlıklı odaklama geçinilecek şeylerin en az miktarı ışın dozunun en az ve en çok olduğu nokta ibrazından en az otuz yıl önce tanzim edilen ve bundan dolayı aksi sabit oluncaya kadar sahih sayılan senetler karışıklığın en az olduğu halka kızartıcı en az doz maden ruhsatnamesi şahinin en az olarak vermekle mükellef olduğu bedel masrafları en az düzeye indirmek mümkün olan en az çabayla on beş günde bir oluşan alçalma ve yükselmenin en az olduğu gelgit on beş günde bir oluşan deniz alçalması ile yükselmesinin en az olduğu gelgit özel ücretli biletlerde belirlenen en az kalış süresi riski en az olan yöntem budur temel en az donanım listesi unctad en az gelişmiş ülkeler güven fonu yangına en az 15 dak. karşı koyan yüksek ve sırıkla atlamada çıta yüksekliğinin en az olması

1: 10 ms