• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

emphasize

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5611

EMPHASIZE = ['emfısayz] verb
üzerinde durmak, belirtmek, vurgulamak * eşanlamlı : accentuate, accent, stress; underline, highlight, point up * karşıtanlamlı : understate
İngilizce örnek : He emphasized the importance of this clause.
Türkçe çevirisi : Bu maddenin önemini vurguladı.
İngilizce örnek : I want to emphasize that this is a very risky attempt.
Türkçe çevirisi : Bunun çok riskli bir girişim olduğunu vurgulamak istiyorum.

EMPHASIZE = nasıl okunur, okunuşu /'emfIsayz/ eylem

ilgili sözler / related words

1: 1 ms