• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

embrace

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 6241

EMBRACE = [im'breys] noun
kucaklama, bağrına basma, sarılma * eşanlamlı : clasp, hug, cuddle
¤ verb
1 kucaklamak, sarılmak * eşanlamlı : hug, cuddle, clasp
İngilizce örnek : After hearing the good news, she embraced and kissed him.
Türkçe çevirisi : İyi haberi duyduktan sonra ona sarıldı ve onu öptü.
2 içine almak, kapsamak * eşanlamlı : include, comprise, encompass, comprehend, cover * karşıtanlamlı : exclude
3 benimsemek, kabul etmek * eşanlamlı : adopt, seize, accept, welcome * karşıtanlamlı : reject

ilgili sözler / related words

1: 0 ms