• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

embark

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 16198

EMBARK = [im'ba: k] verb
gemiye/uçağa binmek
* embark on sth = (yeni bir şeye) başlamak, girişmek
İngilizce örnek : I do not want to embark on that subject now.
Türkçe çevirisi : Şimdi o konuya girmek istemiyorum.
İngilizce örnek : We really must embark on redecorating the kitchen.
Türkçe çevirisi : Mutfağı yeniden dekore etme konusunu gerçekten ele almalıyız.

ilgili sözler / related words

1: 1 ms