• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

eliminate

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4881

ana kullanım

01. elemek 02. atmak 03. -den kurtarmak 04. çıkarmak 05. bertaraf etmek 06. denklemden çıkarmak 07. ekarte etmek 08. gidermek 09. ortadan kaldırmak 10. saf dışı bırakmak 11. tasfiye etmek 12. tırpandan geçirmek 13. defetmek 14. elimine etmek 15. hazfetmek 16. hesabını görmek 17. öldürmek 18. selbetmek 19. temizlemek 20. tırpanlamak 21. vücuttan çıkarmak 22. yok etmek

havacılık

01. çıkartmak

hekimlik

01. elimine etmek

matematik

01. yoketmek

teknik

01. elemine etmek

tekstil

01. ayrılmak 02. koparak serbest duruma geçmek

ELIMINATE = [i'limineyt] verb
1 elemek, atmak * eşanlamlı : remove, take out, get rid of, discard, reject, dismiss, expel, eject, throw out, omit * karşıtanlamlı : include
İngilizce örnek : He eliminated some sentences from his first draft.
Türkçe çevirisi : İlk müsveddesinden bazı tümceleri attı.
2 -den kurtarmak, çıkarmak * eşanlamlı : annihilate, exterminate

ilgili sözler / related words

1: 0 ms