• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

elde etmek

Türkçe - İngilizce

deyim / idiom

ELDE ETMEK = (elde etmek nedir; elde etmek ne demek; elde etmek İngilizcesi) Vergilemede, bir gelir ya da kazancın hangi kaynaktan ortaya çıktığının ne zaman, kim tarafından kazanıldığının belirtilmesidir.

elde etmek = iktisap etmek [öz Türkçe - eski terim]

elde etmek = istihsal etmek [öz Türkçe - eski terim]

elde etmek = destres [Türkçe - Osmanlıca]

elde etmek = destres olmak [Türkçe - Osmanlıca]

elde etmek = ihraz etmek [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

-den kâr elde etmek -yi elde etmek için çalışmak alışkanlık elde etmek allem edip kallem edip elde etmek başarı elde etmek bedava elde etmek beklenilenden fazlasını elde etmek bir şeyden kâr elde etmek bir şeyi birinden önce yapmak veya elde etmek bir şeyi elde etmek için birini ikna etmek bir şeyi elde etmek için işi garantiye almak bir şeyi normal olmayan yollardan elde etmek bir şeyler elde etmek birinden şiddet yoluyla gelir elde etmek birini suçlayacak gerekli bütün kanıtları elde etmek birini tatlı sözlerle kandırarak bir şey elde etmek birisinden elde etmek blöfle elde etmek bol bol elde etmek brüt kâr elde etmek büyük kazanç elde etmek çalışma karşılığında ayrıcalık ya da avantaj elde etmek çıkar elde etmek çok emek vererek elde etmek daha büyük etkin menzil elde etmek ve radar karıştırmasına maruz kalma olasılığını düşürmek üzere daha canlı bir nüans elde etmek daha fazlasını elde etmek için kışkırtmak dalkavuklukla elde etmek den elde etmek dil dökerek elde etmek dilenerek elde etmek elde etmek (bilgi vb) elde etmek (bilgi) elde etmek (çaba, özveri, vb. karşılığında) elde etmek (from ile) elde etmek (kâr vb) elde etmek (özveri, çaba, mücadele karşılı ğmda) elde etmek (satın alma veya hibe yoluyla) elde etmek (zorla) elde etmek 6. anlamak elde etmek için elde etmek için çekişmek elde etmek için ısrarla uğraşmak elde etmek için uğraşmak elverişli bir yer elde etmek için manevra yapmak (yarışta) emek harcıyarak elde etmek fırsatını elde etmek fiyat kırma savaşı (pazarı elde etmek için) formül elde etmek gelir elde etmek genellikle daha düşük ücret elde etmek için tek bir seyahat için iki ayrı bilet kesme güçlükle elde etmek haber elde etmek haczedilen malları zorla elde etmek her türlü yolu deneyip elde etmek hile ile elde etmek hileyle elde etmek ikna ederek elde etmek ince bir ışık hüzmesi elde etmek için kullanılan iplik elde etmek istediğini elde etmek istediğipi dil dökerek ya da hile ile elde etmek istenilen sonucu elde etmek işe yaramayan artık şeylerden yararlı şeyler elde etmek kandırıp elde etmek kar elde etmek karşılıksız elde etmek kaynatarak özünü elde etmek kazanç elde etmek kazarak elde etmek kendi gayretiyle elde etmek kendini savunma hakkı kazanmak veya elde etmek kişiyi rüşvetle elde etmek kolayca elde etmek konuşma şansı elde etmek krep elde etmek kurnazlıkla elde etmek makamı elde etmek medeni hakları elde etmek için oturma gösterisi yapmak melez elde etmek mesnet elde etmek mevki elde etmek meyve suyu elde etmek miras elde etmek müsaade elde etmek netice elde etmek onu elde etmek için feda etmeyeceği şey yok para ile elde etmek pazarı elde etmek için fiyat kırma savaşı pazarlıktan kendisi için iyi bir sonuç elde etmek piyasayı elde etmek prim veya kira ile kullanma hakkını elde etmek rakipten daha iyi oynayıp avantaj elde etmek rant elde etmek resmen elde etmek rüşvetle elde etmek rüşvetle elde etmek ya da kazanmak satrançta daha elverişli bir durum elde etmek için önemsiz bir iki taşın feda edilmesi servis elde etmek sonuç elde etmek sökmek elde etmek suple ipeği elde etmek süt elde etmek için beslenen inekler şans elde etmek şans eseri elde etmek tatlılıkla elde etmek tehditle elde etmek uluslararası ücret oluşturmakta kullanılan bir teknik olup bu teknikte acenta en düşük ücreti elde etmek için yolcunun gerçekte seyahat etmediği bir şehre bir gidiş ücreti kullanır üstünlük elde etmek verim elde etmek yağcılıkla elde etmek yapmak fırsatını elde etmek yasaya aykırı şekilde ya da hile ile satmak veya elde etmek yeniden elde etmek yeniden elde etmek (yitirilen gücü) zahmetle elde etmek zamanaşımı yoluyla elde etmek zorla elde etmek

1: 0 ms