• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

el koymak

Türkçe - İngilizce

el koymak = haciz koymak [öz Türkçe - eski terim]

EL KOYMAK = (el koymak nedir; el koymak ne demek; el koymak İngilizcesi) 1) bir yolsuzluğu ortaya çıkarmak, incelemek, vaziyet etmek; 2) üstüne konmak: «Herkesin olan bir olanağa el koyup onu kendi çıkarına kullananı neden seveyim?» -A. Ağaoğlu. 3) zorla almak: «Bizi işimizde gücümüzde serbest bırakmak şöyle dursun, çoluk çocuğumuzun nafakasına el koymaya kalkıştılar.» -Y. K. Karaosmanoğlu. 4) işi üzerine almak, sorumluluğu üstlenmek: «Annem hemen işe el koydu.» -A. Kutlu. 5) yetkili organ bir malı veya bir kuruluşu kendi yönetimine almak.

el koymak = vaz' -ı yed etmek [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

1: 0 ms