• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

el değmemiş

Türkçe - İngilizce

EL DEĞMEMİŞ = (el değmemiş nedir; el değmemiş ne demek; el değmemiş İngilizcesi) 1. Kullanılmamış, dokunulmamış. 2. mec. Saflığı bozulmamış.

el değmemiş = bakir [öz Türkçe - eski terim]

ilgili sözler / related words

1: 0 ms