• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

eklenen

Türkçe - İngilizce

ilgili sözler / related words

adi notanın yanına eklenen ufak nota alışılmış bir yükün üzerine eklenen fazladan yük anaparaya eklenen kâr araya eklenen şey ardından eklenen benzine eklenen katkı maddesi bileşime plastik özelliklerini artırmak amacıyla eklenen madde birbirine eklenen eklenen bit eklenen bölüm eklenen değer eklenen fazla ağırlık eklenen filtrasyon eklenen görev eklenen isim eklenen işlev eklenen kayıp eklenen kayıt eklenen kazanç eklenen materyal eklenen metin eklenen şey eklenen tutanak ertelenerek toplam borca eklenen faiz ile ilgili esasa eklenen etin hacmini artırmak için ete eklenen yenir madde veya karışım fazladan eklenen gazeteye eklenen en son haber gazeteye en son eklenen haber giderleri karşılamak için prime eklenen miktar giriş ücretine eklenen vergi havaleye eklenen açıklayıcı belge kışın fırtınaya karşı pencereye eklenen dış kanat kitaba eklenen boş sayfa kitap veya derginin sayfaları arasına eklenen harita veya resim gibi ek sayfa kütüphaneye yeni eklenen kitaplar notanın yanına eklenen ufak nota o anda eklenen ortaya eklenen şey oyunun normal süresine eklenen ek zaman peteğe eklenen göz poliçeye eklenen ek belge reorganizasyon maliyetleri olarak sermayeye eklenen olağanüstü giderler satış fiyatına ulaşmak için maliyete eklenen tutar satış fiyatını bulmak için maliyete eklenen miktar senede eklenen ve üzerine ciroların yazıldığı kâğıt sermayeye eklenen kâr sonradan eklenen sözcük sonuna eklenen belirli tanımlık şapkaya eklenen örtü takvime eklenen takvime eklenen gün tatlandırmak için yiyeceklere eklenen sakarin gibi yapay madde yasalara eklenen uygun kurallar ve benzeri yemeğin üzerine eklenen sos yiyeceğe çekici bir renk vermesi için eklenen sarı madde

1: 0 ms