• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

eklemeli diller

Türkçe - İngilizce

EKLEMELİ DİLLER = (eklemeli diller nedir; eklemeli diller ne demek; eklemeli diller İngilizcesi) Kelime köklerini sabit tutup, birbirinden farklı görevlerle yüklü çekim ve yapım eklerini, değişmeyen sabit köklere ekleyen diller. Türkçe, Moğolca, Macarca gibi. Ural-Altay dil grubuna giren diller ile bazı Asya ve Afrika dilleri eklemeli dillerdir. Türk dili eklemeli dillerin en tipik örneğidir: yol+cu+luğ+umuz+da+ki, yol+la-dık+lar+ımız+ı, sağ+la-m+la-ş-tır-ıl-dı, kon-ar göç-er+lik+ler+i+n+den. Eklemeli diller kendi içlerinde de ön eklemeli diller ve son eklemeli diller olarak ikiye ayrılır. Türkçe son eklemeli bir dildir. bk. ön eklemeli dil, son eklemeli dil.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms