• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

edim

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 5108

dilbilim

eğitim

EDİM = (edim nedir; edim ne demek; edim İngilizcesi) Alacaklının isteyebileceği, borçlunun da yapmak zorunda olduğu eylem.

edim = aksiyon [öz Türkçe - eski terim]

edim = amel [öz Türkçe - eski terim]

edim = fiil [öz Türkçe - eski terim]

edim = icra [öz Türkçe - eski terim]

edim = performans [öz Türkçe - eski terim]

edim = praksi [öz Türkçe - eski terim]

EDİM = (edim nedir; edim ne demek; edim İngilizcesi) 1. (Skolastik felsefede) Aristoteles'in energeia ══ gerçekleşme, etkinleşme kavramının çevirisi. Her değişme a. olanaklı; b. tamamlanmak üzere, gerçekleşmek üzere; c. tamamlanmış durumda olabilir. Aristoteles gizil olmayı, olabilir durumda olmayı dile getiren a ile bu değişmenin sonucu olan gerçekleşmiş olmayı dile getiren c arasında bulunan b durumunu genellikle energeia olarak belirtir. 2. (Yeni Felsefede) İnsan bilinç ve eyleminin tek tek davranışları; edimin varlığı gerçekleşmeye dayanır; nesnel olarak verilmiş değildir, ancak gerçekleşmede kavranılır olur. Her edimin özünde bir şeye yönelme, bir şeyi erek edinme vardır.

EDİM = (edim nedir; edim ne demek; edim İngilizcesi) 1. Yapılmış, gerçekleşmiş iş, amel, fiil: «Günlük yaşamımıza şöyle bir baksak her edimimizin altında umutluluk bulunmadığını görürüz.» -M. C. Anday. 2. fel. İnsan davranışı. 3. huk. Alacaklının isteyebileceği ve borçlunun yapmak zorunda olduğu davranış, ivaz. 4. ruh b. Belirli bir durumla karşılaştığı zaman kişinin yapabildiği davranış.

EDİM = (edim nedir; edim ne demek; edim İngilizcesi) Belirli bir iş durumuyle karşılaştığı zaman kişinin yapabildikleri.

EDİM = (edim nedir; edim ne demek; edim İngilizcesi) Çeşitli güdülerden kaynaklanan ve tanısal bir içeriği olan amaçlı davranış.

EDİM = (edim nedir; edim ne demek; edim İngilizcesi) edâ, ıvaz.

ilgili sözler / related words

1: 11 ms