• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

eder

Türkçe - İngilizce

eder = fiyat [öz Türkçe - eski terim]

eder = maliyet [öz Türkçe - eski terim]

eder = rayiç [öz Türkçe - eski terim]

EDER = (eder nedir; eder ne demek; eder İngilizcesi) 1. Bir mal ya da işin para ile olan değişim değeri. 2. Paranın mal birimini kapsayan eder.

EDER = (eder nedir; eder ne demek; eder İngilizcesi) fîât.

eder = fî [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

-se ne fark eder adalet hukuku takip eder affedersiniz- koltuğumu bulmama yardım eder misiniz affedersiniz- lütfen bana yardım eder misiniz affedersiniz- lütfen onu tekrar eder misiniz affedersiniz, efendim. bana yardım eder misiniz ağanın gözü öküzü semiz eder aksi sabit oluncaya kadar karine hüküm ifade eder aküyü kontrol eder misiniz aldırış eder misiniz? allah çalışana yardım eder allah iyi eder inşallah altı yeşil eder amme menfaati hususi menfaata tekaddüm eder amortisörleri kontrol eder misiniz annem babam bana çok şey ifade eder arkadaşlarım bana çok şey ifade eder askeri idare uçak mesafelerine ait sorumluluğu kabul eder az söyleyen çok rahat eder bana bulaşıkta yardım eder misin bana fiyatı makul … tavsiye eder misiniz bana müsaade eder misiniz bana yardım eder mi siniz bana yardım eder misiniz baş mühendis yangın ekibine kumanda eder başka bir otel tavsiye eder misiniz beni çok mutlu eder beni takip eder misiniz, lütfen benimle dans eder misiniz bir gönüllü iki isteksiz eder bir iş kötüye gitmeye başlayınca çok sayıda insan onu terk eder bir iş ne kâr eder ne zarar bir şeyi çok kimse ister ama az kişi elde eder birinci zabit kurtarma timine kumanda eder bu filmi banyo eder misiniz bu patlağı tamir eder misiniz bu patlak lastiği tamir eder misiniz bulutlu akşamlan, bulutsuz sabahlar takip eder bunun sonucu olarak onu takip eder cesur olan adaleti hak eder çantama (çantam için) yardım eder misiniz çok kötü değil. idare eder dans eder gibi davet eder gibi devam eder doğa boşluktan nefret eder doğa, boşluktan nefret eder doğudan esen rüzgâr, ne insanları memnun eder ne de hayvanları doğudan eser rüzgâr, ne insanları memnun eder ne de hayvanları eder belirleme eder çizelgesi eder çizelgesi dışı eder esasına göre eder esasına göre alınan harçlar eder esasına göre eşdeğer eder esasına göre gümrük resmi eder esasına göre gümrük vergisi eder esasına göre ithal vergileri eder esasına göre ithal vergisi eder esasına göre navlun eder esasına göre resim eder esasına göre sübvansiyon eder esasına göre tarife eder esasına göre vergi eder esasına göre vergi ödemek eder esaslı eder esaslı alınan harçlar eder esaslı eşdeğer eder esaslı gümrük resmi eder esaslı gümrük vergisi eder esaslı ithal vergileri eder esaslı ithal vergisi eder esaslı navlun eder esaslı resim eder esaslı sübvansiyon eder esaslı tarife eder esaslı vergi eder esaslı vergi ödemek eder etmez eder ilkesi eder misin eder misiniz eder miydiniz eder üzerinden eder üzerinden alınan harçlar eder üzerinden eşdeğer eder üzerinden gümrük resmi eder üzerinden gümrük vergisi eder üzerinden ithal vergileri eder üzerinden ithal vergisi eder üzerinden navlun eder üzerinden resim eder üzerinden sübvansiyon eder üzerinden tarife eder üzerinden vergi eder üzerinden vergi ödemek emek olmadan yemek olmaz, korkak bezirgân ne kâr eder ne ziyan fareler, batan gemiyi terke eder fena değil. idare eder gerçekleşen emir diğerini iptal eder götürü eder güzel kadınları yalnız yürekliler elde eder ha babam iş, veli'yi deli eder hareket eder havaalanına iniş için yapılan ödeme olup havayolları genellikle bunu bilet ücretine dahil eder herkes kabul eder ki herkes ne ederse kendine eder içindekileri tarif eder misiniz içki ve kadın, erkeği parasından eder idare eder idare eder olmak iki artı iki dört eder iki iki daha dört eder itler havlar ama kervan yoluna devam eder iyi bir cerrah tavsiye eder misiniz iyi bir diş doktoru tavsiye eder misiniz iyi bir göz uzmanı tavsiye eder misiniz iyi çocuk babayı vezir, kötüsü rezil eder kabul eder kaç para eder kadını bana tarif eder misiniz kanamayı durdurmaya yardım eder misiniz karar vermek için bana yardım eder misin karı kocalık işini tamamlamak ile değil, rizaların birleştirilmesi ile evlenme inikat eder karın doyunca kemikler rahat/ bayram eder kaya çatlaklarından içeri nüfuz eder kazançsız eder kendi egosunu tatmin eder korkak bezirgan ne kâr eder ne zarar korkak bezirgan ne kâr eder ne ziyan lastiklerimi kontrol eder misiniz lütfen frenleri kontrol eder misiniz lütfen onu kontrol eder misin lütfen onu tekrar eder misiniz lütfen radyatörü kontrol eder misiniz lütfen yağı kontrol eder misiniz lütfen- bana yardım eder misiniz memnun eder şekilde motor kapağının altını kontrol eder misiniz müsaade eder misin müsaade eder misiniz ne fark eder ne fark eder ki! nemli ve yarı nemli iklimlerde çayır ve orman örtüsü altında teşekkül eder o beni üzer./altüst eder olacak olaylar kendisini önceden belli eder onu tarif eder misiniz özel kelimeler genel kelimelere tekaddüm eder paranın çoğu, insanı deli eder pencerelerimi kontrol eder misiniz radyatörü ve lastikleri kontrol eder misiniz rekabetçi eder sabahın kızıllığı akşamı kış eder, akşamın kızıllığı sabahı güz eder şeytan kendinden olanlara yardım eder şeytan, kendinden olanlara yardım eder tann, kendilerine yardım edenlere yardım eder tarih kendini tekrar eder tarih tekerrür eder tarlayı koçan zapt etmez, saban zapt eder teferruat asıl şeyi takip eder tek eder satımevi tekrar eder misin tekrar eder misiniz tekrar eder misiniz! teneffüs eder boya teneffüs eder duvar kaplaması teşvik eder mahiyette sözleşme umumi menfaat hususi menfaate tekaddüm eder üye devletlere –melerini tavsiye eder verilen eder winpopup'ı terk eder yağı kontrol eder misiniz yanında çorba veya salata arzu eder misiniz yapılmaması lâzım gelen yapıldığı takdirde tesir icra eder yarım hekim candan eder yarım hoca dinden eder yarım hekim candan yarım hoca imandan eder yarım hekim candan, yarım hoca dinden eder yarım hoca dinden, yarım hekim candan eder yeni eder yoklukta idare eder zaman itibarile ilk gelen kimse başkalarına takaddüm eder

1: 1 ms