• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

earnest

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5752

EARNEST = ['ö: nist] adjective
ciddi, azimli * eşanlamlı : serious, intent, determined, resolute, eager, avid, keen * karşıtanlamlı : frivolous, indifferent
* in earnest = 1 ciddi, kararlı, samimi
İngilizce örnek : I am in earnest about resigning.
Türkçe çevirisi : İstifa etmekte kararlıyım.
2 ciddiyetle, ciddi ciddi
İngilizce örnek : I'm not joking. I'm speaking in earnest.
Türkçe çevirisi : Şaka yapmıyorum. Ciddi söylüyorum.
İngilizce örnek : You may think I am pretending but I'm in deadly earnest.
Türkçe çevirisi : Ayak yaptığımı düşünebilirsin ama son derece ciddiyim.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms