• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

eager

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4748

EAGER = ['i: gı] adjective
istekli, hevesli * eşanlamlı : desirous, enthusiastic, fervent, longing, yearning, avid, ardent, earnest, keen * karşıtanlamlı : uninterested, indifferent
İngilizce örnek : He is always eager to help her.
Türkçe çevirisi : Ona yardım etmeye her zaman istekli.
İngilizce örnek : He is such a good speaker that everyone is eager to listen to him.
Türkçe çevirisi : O kadar iyi bir konuşmacı ki herkes onu dinlemeye hevesli.
İngilizce örnek : She seemed eager to take the job.
Türkçe çevirisi : İşi kabul etmeye istekli görünüyordu.
İngilizce örnek : We are eager for the football season to begin.
Türkçe çevirisi : Futbol sezonunun başlamasına istekliyiz (can atıyoruz).

ilgili sözler / related words

1: 0 ms