• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

eşik

Türkçe - İngilizce

bilişim

elektronik

hekimlik

hukuk

ruhbilim

su ürünleri

eşik = antre [öz Türkçe - eski terim]

eşik = threshold [öz Türkçe - eski terim]

eşik = âsitan [Türkçe - Osmanlıca]

eşik = âstân [Türkçe - Osmanlıca]

eşik = âstâne [Türkçe - Osmanlıca]

eşik = atebe [Türkçe - Osmanlıca]

eşik = südde [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

ahşap eşik akarsu eşik oluşumu alt eşik anaerobik eşik ayırtetme eşik değeri ayrımsal eşik ayrımsama eşik değeri ayrımsanır eşik değeri belirlenmiş eşik beton eşik biyolojik eşik değeri canlı eşik çalı demetli canlı eşik çalı demetli toprak eşik çalı eşik çim şerit eşik davranış değiştirmede eşik yöntemi dış eşik dişli eşik diyot eşik gerilimi ekonomik eşik ekonomik eşik seviyesi eşik akımı eşik alanı eşik altı eşik analizi eşik antlaşması eşik barajı eşik bekçiliği eşik bekçisi eşik benzeri tepki eşik bölgesi parıltısı eşik bölümü eşik çıtası eşik çözümlemesi eşik dalga boyu eşik dalgaboyu eşik dedektörü eşik değer eşik değer miktarı eşik değer sınır derişimi eşik değer sınırı eşik değer sınırı-zaman ağırlıklı ortalama eşik değer tavan sınırı eşik değeri eşik değeri tavanı eşik değerleri eşik demiri eşik derinliği eşik devresi eşik diyagnozu eşik diyodu eşik doz eşik dozsuz etki eşik dozu eşik dönemi varsayımı eşik duyarlığı eşik duyulabilme sınırı eşik düzeyi eşik elemanı eşik enerjisi eşik etkisi eşik evresi eşik fiyat eşik fiyatı eşik fonksiyonu eşik frekansı eşik frenleme tekniği eşik geçidi eşik geçiti eşik genliği eşik gerilimi eşik halka analizi eşik hastalık eşik ışıkları eşik ile ilgili eşik istem eşik işitme sınırı eşik işlemi eşik işlevi eşik karakter eşik kesme hızı eşik konsantrasyon eşik kotu eşik laması eşik lambası eşik limit değer eşik limit değeri eşik mantığı eşik modeli eşik nüfus eşik okulu eşik otoregresyon eşik öğesi eşik paneli eşik paneli lambası eşik perimetrisi eşik pervazı eşik plakası eşik potansiyeli eşik savları eşik seviyesi eşik seviyesini geçme uyarısı eşik sıcaklığı eşik sınır değer eşik sınır değeri eşik sınırı değeri eşik sinyali eşik sürüklemesi eşik şalteri eşik teoremleri eşik testi eşik teşekkülü eşik tolerans limiti eşik trim/kaplama paneli eşik trimi/kaplaması eşik uyaranı eşik uyarı eşik uyarıcı eşik üstü eşik üstü düzey eşik üstü perimetrisi eşik üzerindeki minimum göz yüksekliği eşik voltajı eşik yüksekliği eşik zehirlilik konsantrasyonu fildofer eşik fildöfer eşik fotoelektrik eşik geçici eşik değer kayması gürültü düzeyi eşik değeri harçlı taş duvar eşik iç eşik iktisadi eşik isveç interaktif eşik algoritması işitme eşik değeri işitsel eşik kadmiyum eşik değeri kafes tel eşik kapağın desteklendiği eşik kapı eşik basamağı kapı eşik paneli önü kaydırılmış eşik kuru duvar eşik kuru taş duvar eşik miks eşik mutlak eşik ok şeklinde eşik optimum eşik otomatik eşik değişimi ön eşik trim paneli örme canlı eşik parçacık büyüklüğü seçici eşik limit değerleri parçacık büyüklüğü seçici eşik sınır değerleri pist eşik belirleme ışıkları pist eşik ışıkları pist eşik noktası radyolojik ve nükleer tehlike eşik değeri rapor edilen eşik saf ton hava iletimi eşik odyometrisi salgın eşik yoğunluğu salt eşik seçici eşik altı diyot mikroatımlı lazer standart eşik değer sapması tel örgü eşik temel eşik temel saf ton hava ve kemik iletimi eşik işitimölçümü temel saf ton hava ve kemik iletimi eşik odyometrisi toksik eşik değer tx eşik değeri uc eşik uç eşik ulusal eşik sınır değerleri üçgen sonlu eşik üst eşik yaylı çalgılarda eşik

1: 0 ms