• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

durgunluk

Türkçe - İngilizce

yelken sporu

yöntembilim

DURGUNLUK = (durgunluk nedir; durgunluk ne demek; durgunluk İngilizcesi) 1. Durgun olma durumu: «Bana göre ölümün en büyük vasfı durgunluk, hareketsizliktir.» -N. Hikmet. 2. ekon. Alışverişin azlığı vb. nedenlerle piyasanın durgun olması, resesyon.

DURGUNLUK = (durgunluk nedir; durgunluk ne demek; durgunluk İngilizcesi) Eylem ya da davranışta bulunmama, değişme gizliliğinden yoksun olma durumu.

DURGUNLUK = (durgunluk nedir; durgunluk ne demek; durgunluk İngilizcesi) İktisadi dalgalanmanın daralma aşaması.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms