• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

dream

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2120

DREAM = [dri: m] verb
dreamed, dreamt [dremt]
1 rüya görmek * eşanlamlı : daydream
İngilizce örnek : We usually forget what we've been dreaming about as soon as we wake up.
Türkçe çevirisi : Uyanır uyanmaz ne hakkında rüya gördüğümüzü çoğunlukla unuturuz.
2 rüyasında görmek
İngilizce örnek : I dreamed about my mother last night.
Türkçe çevirisi : Dün gece rüyamda annemi gördüm.
3 düşlemek, düş kurmak, hayal kurmak * eşanlamlı : imagine, envisage, fancy, think, fantasize
İngilizce örnek : She had to stop dreaming and face up to the truth.
Türkçe çevirisi : Hayal kurmayı bırakıp gerçekle yüzleşmek zorundaydı.
¤ noun
1 düş, rüya * eşanlamlı : daydream, vision, reverie
İngilizce örnek : I had an awful dream.
Türkçe çevirisi : Berbat bir rüya gördüm.
İngilizce örnek : I had a strange dream last night.
Türkçe çevirisi : Dün gece garip bir rüya gördüm.
İngilizce örnek : You were in my dreams last night.
Türkçe çevirisi : Dün gece rüyama girdin.
2 hayal * eşanlamlı : fantasy, fancy; hope, wish; hallucination, illusion
İngilizce örnek : Her dream is becoming an actress.
Türkçe çevirisi : Hayali, kadın oyuncu olmaktır.
İngilizce örnek : His dream is to play at Avni Aker Stadium.
Türkçe çevirisi : Hayali, Avni Aker Stadyumunda oynamaktır.
İngilizce örnek : A journalist's dream is to cover a big story.
Türkçe çevirisi : Bir gazetecinin hayali, büyük bir öyküyü haber yapmaktır.
İngilizce örnek : I will never give up my dream of owning a restaurant.
Türkçe çevirisi : Bir restorana sahip olma hayalimden hiç vazgeçmeyeceğim.
3 rüya gib olan şey/kimse
İngilizce örnek : We have just moved into our dream home.
Türkçe çevirisi : Rüya evimize yeni taşındık.
* dream away = (zaman) çarçur etmek
* dream of = hayalini kurmak
İngilizce örnek : They dream of their son's becoming a doctor.
Türkçe çevirisi : Oğullarının doktor olma hayalini kuruyorlar.

DREAM = nasıl okunur, okunuşu /dri:m/ eylem [past tense : dreamt/dreamed, past participle : dreamt/dreamed, -ing : dreaming]

ilgili sözler / related words

a bad dream a dream of a hat a perfect dream american dream become a dream book for dream reading distant dream dream about dream about somebody dream about something dream analysis dream analyze dream away dream away one's time dream car dream censorship dream come true dream content dream dreams dream exploration dream eyleminin ikinci ve üçüncü hali dream factory dream fiilinin geçmiş zaman biçimi ve ortacı dream instigators dream interpretation dream interpretation-dictionaries-german dream job dream material dream of dream of a funeral and you hear of a marriage dream of owning a home dream of running one's own business dream on dream reader dream score dream screen dream something away dream something up dream team dream that dream u dream up dream up something dream vision dream wish dream wish-fulfilment dream work dream world have a dream have a wet dream he wouldn't dream of betraying his wife I dream of I dream of seeing you every day I had an awful dream I shouldn't dream of doing that I shouldn't dream of such a thing i dream of i dream of seeing you every day i had an awful dream i shouldn't dream of doing that i shouldn't dream of such a thing incest dream interpret a dream latent dream content like a dream lucid dream my dream came true paranormal dream pipe dream pray and then go to sleep hoping to learn god's will in one's dream see somebody in one's dream see something in one's dream that you could dream of the american dream waking dream wet dream wouldn't dream of doing something

1: 0 ms