• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

draw

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1788

ana kullanım 1

01. çizmek 02. yapmak 03. almak 04. para çekmek 05. ilerlemek 06. yazmak 07. düzenlemek 08. gelmek 09. hazırlamak 10. ilgisini çekmek 11. cezbetmek 12. tanzim etmek 13. çekmek 14. berabere bitirmek 15. berabere bitmek 16. berabere kalmak 17. berabere sonuçlanmak 18. çakmak 19. çarpıtmak 20. demini almak 21. demlendirmek 22. demlenmek 23. desen yapmak 24. elde etmek 25. emmek 26. getirmek 27. gitmek 28. haddeden çekmek 29. hafifçe hareket etmek 30. içine çekmek 31. içini temizlemek 32. kandırıp yaptırmak 33. kandırmak 34. karıştırmak 35. keşide etmek 36. kılıç çekmek 37. konuya sokmak 38. maruz kalmak 39. pata gelmek 40. resim çizmek 41. resim yapmak 42. resmetmek 43. resmini yapmak 44. sağlamak 45. sıyırmak 46. sorgulamak 47. tütmemek 48. uğramak 49. yakınına gitmek 50. yatağını araştırmak 51. avlağı araştırmak 52. çekip uzatmak 53. uzatmak 54. birbirine yaklaştırmak 55. çekilmek 56. çekip çıkarmak 57. çekişmek 58. çekmek akıtmak 59. çekmek sürüklemek 60. çıkarmak 61. çizim yapmak 62. demlemek 63. devam etmek 64. eskiz yapmak 65. fıçıdan çekmek 66. fora etmek 67. germek 68. ikna etmek 69. ilgi çekmek 70. karalamak 71. kazanmak 72. kirişlemek 73. kroki çizmek 74. kura çekmek 75. silah çekmek 76. sonuç vs çıkarmak 77. sorguya çekmek 78. takallüs etmek 79. taslağını çizmek 80. teşhir etmek 81. teşvik etmek 82. yaklaşmak 83. yarıştan çekilmek 84. yayı germek 85. yerini değiştirmek 86. yukarı doğru nakletmek

ana kullanım 2

01. kura 02. çekiliş 03. ilgi toplayan kimse 04. ilgi toplayan şey 05. berabere biten oyun 06. beraberlik 07. çeki 08. çekicilik 09. çekiş 10. çekme 11. cezbetme 12. ilgi çeken kimse 13. ilgi çeken olay 14. ilgi çeken şey 15. kura çekme 16. nefes 17. piyango 18. berabere 19. çektiği su 20. dolu 21. haddeleme 22. içine çekme 23. keşide 24. yeralan atış 25. yük çekme 26. ilgi çeken oyun 27. seyirci çeken oyun 28. 29. baht 30. cazibe 31. çekici kimse 32. çekici şey 33. çekiciliği olan kişi ya da şey 34. çekim 35. çiz 36. çizim yapma 37. çizme 38. emme 39. içim 40. ilgi çekici şey 41. kâğıt çek 42. kâğıt çekme 43. kalıptan model çıkarma 44. kısmet 45. kur'a 46. menevişleme 47. yem

DRAW = [dro: ] verb
drew [dru: ], drawn [dro: n]
1 (resim) çizmek * eşanlamlı : picture, depict, sketch, trace, portray
İngilizce örnek : The boy drew a house and coloured it blue.
Türkçe çevirisi : Erkek çocuk bir ev çizerek onu boyadı.
İngilizce örnek : He drew a caricature of the Prime Minister.
Türkçe çevirisi : Başbakanın bir karikatürünü çizdi.
2 çekmek * eşanlamlı : pull, drag, haul, tow, tug * karşıtanlamlı : push
İngilizce örnek : He drew his sword to attack his enemy.
Türkçe çevirisi : Düşmanına saldırmak için kılıcını çekti.
3 ilgisini çekmek, cezbetmek * eşanlamlı : attract, allure, entice, tempt, induce * karşıtanlamlı : repel
4 (oyun, savaş, vb) berabere bitirmek/bitmek
¤ noun
1 kura, çekiliş * eşanlamlı : lottery
2 (maç, vb) beraberlik
İngilizce örnek : The game ended in a 1-1 draw.
Türkçe çevirisi : Oyun 1-1 berabere bitti.
İngilizce örnek : The result of the football match was a 2-2 draw.
Türkçe çevirisi : Futbol maçının sonucu 2-2 beraberlikti.
İngilizce örnek : Neither team deserved to lose and the match ended in a draw.
Türkçe çevirisi : İki takımdan hiçbiri kaybetmeyi hak etmedi ve maç berabere bitti.
3 ilgi toplayan şey/kimse
* draw away = hızla çekmek, uzaklaştırmak
* draw back = gerilemek * eşanlamlı : withdraw, retreat
2 düşünmekten/yapmaktan çekinmek
* draw on/upon = kullanmak, yararlanmak
* draw out = 1 (zaman içinde) uzatmak, yaymak
2 hesabından para çekmek
3 konuşturmak
İngilizce örnek : If people are shy it is often difficult to draw them out.
Türkçe çevirisi : İnsanlar utangaç ise onları konuşturmak genellikle zordur.
* draw up = 1 oluşturmak
2 (taşıt) belli bir noktaya ulaşıp durmak
İngilizce örnek : A big car drew up outside our house.
Türkçe çevirisi : Evimizin önünde büyük bir araba durdu.
İngilizce örnek : My grandad always looks out of the window if he hears a car draw up?
Türkçe çevirisi : Dedem, bir arabanın gelip durduğunu duyarsa, her zaman pencereden bakar.
3 düzenlemek, yazmak
İngilizce örnek : We have to draw up a new agreement.
Türkçe çevirisi : Yeni bir sözleşme düzenlemek zorundayız.
İngilizce örnek : The contract is being drawn up at the moment.
Türkçe çevirisi : Şu anda kontrat düzenleniyor.
İngilizce örnek : The secretary is drawing up a proposal for the committee.
Türkçe çevirisi : Sekreter komisyon için bir öneri yazıyor (tanzim ediyor).
İngilizce örnek : I will get our lawyer to draw up a list of terms and conditions.
Türkçe çevirisi : Bir maddeler ve koşullar listesi düzenlemesi için avukatımızla temasa geçeceğim.
2 sıralamak, dizmek

ilgili sözler / related words

a deserved draw a goalless draw a scoreless draw a two all draw accept draw beat somebody to the draw beat to the draw box-office success or draw cause to draw closed draw press cold draw construction draw current draw test draw (for a lottery) draw a balance sheet draw a bead on draw a bill draw a bill on draw a blank draw a bow at a venture draw a bow at venture draw a breath draw a caricature of draw a check draw a cheque draw a commission draw a conclusion draw a deed draw a game draw a graph draw a knife draw a lesson draw a lesson (from) draw a lesson from draw a lesson from something draw a lesson from the case draw a line draw a line (from the corner of the eye) draw a line between something and something else draw a line on draw a long date draw a long face draw a lot of criticism upon oneself draw a lot of custom from draw a lottery draw a lottery ticket draw a lotto number draw a moral draw a number draw a parallel draw a parallel between draw a picture draw a picture of somebody draw a picture of something draw a pistol (on) draw a plan draw a prize draw a red herring draw a red herring across the path draw a reply from somebody draw a sample draw a short date draw a sigh draw a tooth draw a veil over draw a veil over something draw a vessel for caulking draw a weapon draw a winner draw ahead draw along draw an audience draw an inference draw and redraw method draw apart draw applause draw arbitrary conclusions draw aside draw attention draw attention (to) draw attention to draw audience draw away draw away from draw back draw back hastily draw back the javelin draw bar draw bar end draw bar gear draw bar hitch draw bar pin draw bar sleeve joint draw bead draw bench draw bending draw blood draw bolt draw border draw borders draw boy draw breath draw bridge draw button draw cast draw chain draw checks on a current account draw cheques on a current account draw chisel draw close draw close to draw conclusions draw conclusions from observable data draw consolation draw control draw converter draw current draw curtain draw door draw down draw dönüştürücü draw eyleminin ikinci hali draw eyleminin üçüncü hali draw filing draw for draw for the horses draw forging draw forming draw forward draw from draw from life draw game draw gate draw gear draw gear tie-bolt draw gun draw head draw heavy criticism draw hoe draw hook draw in draw in one's horn draw in one's horns draw in the reins draw information draw information from somebody draw interest draw into draw into the station draw it fine draw it mild draw kiln draw last draw length draw lets draw level with draw line draw lots draw lots for something draw marks draw money draw money from a bank draw money out draw money out of a bank draw near draw near step by step draw near to draw net draw nigh draw of start numbers draw off draw off cock draw off point draw off statement draw off the crankshaft draw off valve draw on draw on account draw on one's imagination draw on/upon draw on/upon something draw one draw one's breath draw one's first breath draw one's fortune (from a slip of paper) draw one's gun draw one's last breath draw one's strength from something draw one's sword draw oneself up draw opaque draw out draw out an account draw out somebody or something draw parallel with terrorism draw peg draw picture draw plate draw press draw profit draw radius draw rate draw ratio draw rein draw ring draw rivet draw rope draw round the table draw ruin upon oneself draw samples draw screw draw server object draw shave draw sheet draw shutter draw sleeve draw solution draw some money draw somebody draw somebody in draw somebody into talk draw somebody or something out draw somebody out draw somebody out (about something) draw somebody's attention to draw somebody's fire (away from somebody or something) draw something from draw something out draw something taut draw something up draw spring guide draw spring plate draw straws draw stress draw stumps draw swords draw table draw tears draw tears from somebody draw texturizing draw the attention draw the attention of draw the boundary draw the curtain draw the curtain over something draw the curtains draw the dole draw the fire away from somebody or something draw the fire of draw the line draw the line at something draw the long bow draw the longbow draw the match draw the moral from draw the net draw the pistol draw the sword draw the teeth of draw threads draw three draw through turbo draw tight draw to draw to a close draw to an end draw to scale draw to somebody draw to the close draw together draw tourists draw tube draw twisting draw unselect draw up draw up a check draw up a cheque draw up a deed draw up a document draw up a factory production schedule draw up a memorial draw up a petition draw up a pistol draw up a protest draw up a protocol draw up a remonstrance draw up a report draw up a summary draw up a treaty draw up alongside draw up an affidavit draw up an agreement draw up an inventory draw up an invoice draw up in echelons draw up something draw up the programme of work draw visitors draw water draw water out of a well draw weight draw well draw winding draw works draw world's attention to tragedy draw your leg to your abdomen end in a draw fine draw full draw go for a draw goalless draw group stage draw have (an animal) draw one's fortune he who has something to do with a big deal will always draw some profit how do you wish to draw your money I can draw a map for you if you wish I draw the line at that! I want to draw some money i can draw a map for you if you wish i draw the line at that! i want to draw some money intermittent current draw let draw line draw character mediterranean draw nothing stake, nothing draw offer draw one has to draw the line somewhere one must draw back in order to leap better open draw press peak draw capacity prize draw pull back draw bridge quick on the draw radial draw forming revolving draw bridge seed the draw shackle draw bar show draw tools standard draw capacity starter draw thaving somebody draw the luck of the draw traction draw hook triangular-bladed draw hoe water draw rate

1: 0 ms