• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

don kabartısı

Türkçe - İngilizce

yerbilim

01. frost boil

1: 0 ms