• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

doğru

Türkçe - İngilizce

adjective / sıfat

ana kullanım

havacılık

hekimlik

kısaltma

doğru = ad- [öz Türkçe - eski terim]

doğru = adil [öz Türkçe - eski terim]

doğru = bene- [öz Türkçe - eski terim]

doğru = caiz [öz Türkçe - eski terim]

doğru = direkt [öz Türkçe - eski terim]

doğru = dürüst [öz Türkçe - eski terim]

doğru = haklı [öz Türkçe - eski terim]

doğru = hatasız [öz Türkçe - eski terim]

doğru = hilafsız [öz Türkçe - eski terim]

doğru = korrekt [öz Türkçe - eski terim]

doğru = müstakim [öz Türkçe - eski terim]

doğru = rectus [öz Türkçe - eski terim]

doğru = rektus [öz Türkçe - eski terim]

doğru = sıhhatli [öz Türkçe - eski terim]

DOĞRU = (doğru nedir; doğru ne demek; doğru İngilizcesi) 1. Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı. 2. Gerçek, yalan olmayan: Doğru haber. 3. Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun: «Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur.» -A. Gündüz. 4. a. Gerçek, hakikat: «Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz.» -N. Ataç. 5. a. mat. İki nokta arasındaki en kısa çizgi: İki noktadan yalnız bir doğru geçebilir. 6. zf. Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde: Çocuk doğru okudu. 7. zf. Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca. 8. zf. Yakın, yakınlarında: «Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu.» -F. R. Atay. 9. e. Karşı yönünce: «Börekçi fırınının karşısındaki dört köşe taşlar döşeli, iki yanı ağaçlı yoldan çarşıya doğru yürüyordu.» -Y. Atılgan. 10. mec. Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu.

DOĞRU = (doğru nedir; doğru ne demek; doğru İngilizcesi) 1. Gerçeğe uygun olan. 2. (Mantıkta) Düşünme yasalarına uygun olan.

DOĞRU = (doğru nedir; doğru ne demek; doğru İngilizcesi) açı bk. düz açı.

DOĞRU = (doğru nedir; doğru ne demek; doğru İngilizcesi) bk. Doğru çizgi.

DOĞRU = (doğru nedir; doğru ne demek; doğru İngilizcesi) Gerçekliğin, düşüncede gerçeğe uygun biçimde yansıması.

DOĞRU = (doğru nedir; doğru ne demek; doğru İngilizcesi) Oklid geometrisinin ilk (tanımsız) kavramlarından biri.

DOĞRU = (doğru nedir; doğru ne demek; doğru İngilizcesi) Sözeden dildeki 'doğrudur' birli yükleminin içlemi olan doğru olma özelliği. || Doğruluk çizelgelerinde geçen D ya da 1 simgesi, bu özelliğin sözeden dildeki adıdır. Krş.. doğruluk değeri, yanlış.

doğru = dürüst [Türkçe - Osmanlıca]

doğru = hak [Türkçe - Osmanlıca]

doğru = hakk [Türkçe - Osmanlıca]

doğru = muhakkak [Türkçe - Osmanlıca]

doğru = mustakim [Türkçe - Osmanlıca]

doğru = râst [Türkçe - Osmanlıca]

doğru = sâdık [Türkçe - Osmanlıca]

doğru = sahih [Türkçe - Osmanlıca]

doğru = savâb [Türkçe - Osmanlıca]

doğru = sehî [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

-ci yüzyılın sonlarına doğru -den bir şeye doğru gitmek -den geçmişe doğru -den geriye doğru -den kuzeye doğru -den kuzeye doğru ilerlerken -e doğru -e doğru anlamı veren ön ek -e doğru atılan adım -e doğru atılmak -e doğru gelmek/ilerlemek -e doğru gidelim -e doğru gitmek -e doğru ilerliyoruz -e doğru koşmak -e doğru tutmak -e doğru yol alma -e doğru yol almak -e doğru yola koyulmak -e doğru yöneldim -e doğru yönelmek -e doğru yöneltmek -e doğru yürümek -in sonuna doğru -in üstüne doğru gitmek -ye doğru gitmek -ye doğru hareket etmek -ye doğru hızla ilerleyen -ye doğru koşmak -ye doğru yola çıkmak -ye doğru yöneldiğimizde -ye doğru yüzmek açık doğru parçası açık ve doğru söz ağır basıp aşağıya doğru eğmek ağıza doğru ağızdan uzak bir yöne doğru akıntıya doğru aksi kanıtlanana kadar bir şeyin doğru olduğunu varsayma aksi kanıtlanana kadar doğru varsayma aksi kanıtlanmadıkça doğru sayılan delil aksi sabit olmadıkça doğru olmak akşama doğru alt sistemden ana sisteme doğru bağlantı alt sistemden ana sisteme doğru veri akışı alt sistemden ana sisteme doğru veri gönderme altderi katının üstderi katına doğru uzantıları altderi katının üstderi katına doğru uzantısı alternatif akımı doğru akıma çeviren alet alternatif akımı doğru akıma çeviren cihaz alternatif akımı doğru akıma çeviren makine alternatif akımı doğru akıma çevirmek alternatif akımı doğru akıma dönüştürücü altına doğru alttan yukarıya doğru amacımız size doğru muamele etmek ana doğru ana doğru akım ana kısımdan dışarıya doğru çıkıntı yapan ve tava sapını andıran ülke- eyalet veya arazi parçası ana sistemden alt sisteme doğru olan radyo frekans arayüzü ara doğru araştırılıp incelendikten sonra doğru bulunmak araştırıp doğru olup olmadığını bulmak arazi engeline doğru kontrollü uçuş arkaya doğru arkaya doğru bükülme arkaya doğru ilerleyelim arkaya doğru silkmek (başı) arkaya doğru yatık arkaya doğru yer değiştiren; başlangıç noktasına doğru geri gelen asal doğru aşağı doğru aşağı doğru açılan menü aşağı doğru aerodinamik kuvvet aşağı doğru çekmek aşağı doğru diz aşağı doğru esen rüzgâr aşağı doğru genişleyen aşağı doğru girdap aşağı doğru gitmek aşağı doğru hareket aşağı doğru indirmek aşağı doğru inen yokuş aşağı doğru inme aşağı doğru kaynaklama aşağı doğru konumu aşağı doğru meyletmek aşağı doğru olan aşağı doğru risk aşağı doğru sarkıtmak aşağı doğru sarkmak (dil) aşağı doğru sırala aşağı doğru silerek aşağı doğru tıraşlama tekniği aşağı doğru uyarlık aşağı doğru uzun dalga irradyans aşağı doğru yokuş aşağı doğru yönelen aşağı doğru yuvarlanmak aşağı ve yana doğru aşağı ve yukarı doğru hava akımları olan bir alanda uçan uçağın karşılaştığı rüzgârlı hava aşağı yukarı doğru aşağıdan yukarı doğru sürülmüş kuyu aşağıdan yukarı doğru vurulan yumruk aşağısına doğru aşağıya doğru aşağıya doğru akım aşağıya doğru bakmak aşağıya doğru böl aşağıya doğru çapraz üç nokta aşağıya doğru çekmek aşağıya doğru çukur aşağıya doğru eğimli olmak aşağıya doğru gitmek aşağıya doğru hızlanma aşağıya doğru inen klivaj aşağıya doğru inmek aşağıya doğru olan aşağıya doğru yanma aşağıya doğru yürümek atış için kuvvet kazanmak amacıyla atış çizgisine doğru yapılan sekme hareketi ayağı topun üzerinde döndürdükten sonra yana doğru yapılan vuruş ayak uçlarını içe doğru basarak yürümek aykırı doğru aynı doğru üzerinde aynı doğru üzerindeki baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar bacak arasından kolu geriye doğru kıvırma bacakları içe doğru çarpık bak şimdi doğru bir laf ettin balık her zaman başından kuyruğuna doğru kokar barfikste, cimnastikçinin ileri-geri sallanarak, hız aldıktan sonra geriden öne doğru dönmesi başa doğru başarısızlığa doğru gitmek başı bir tarafa doğru olmak başını öne doğru çıkartma başka bir önermenin doğruluğunu sınamak için doğru varsayılan önerme başka yöne doğru dönmek başkasını kötülüğe doğru itmek baştan sona doğru batıya doğru batıya doğru genişleme batıya doğru giden batıya doğru göç batıya doğru yol alan bel kemiğinin anormal şekilde yana doğru eğrilmiş olması belgem doğru basmıyor belli bir yöne doğru çevirmek ya da sürmek ben, (isim), bu davada vereceğim ifadenin doğru, tamamen doğru ve doğrudan başka bir şey olmayacağını samimi olarak beyan ederim. bir cümleyi doğru kurabilme yeteneğinin koybolması bir dahaki sefere gerçekleri doğru görürsün bir delikten aşağı doğru geçirildiğinde kapıyı açan bir tür manyetik anahtar kartı bir doğru çizmek bir iddiayı doğru farz etmek bir iddiayı doğru farzetmek bir işi yapacaksan doğru dürüst yap bir kimse için doğru olan başkası için de geçerli olmalıdır bir oyuncunun topla ilerlerken veya dururken savunmanın bıraktığı boşluktan yararlanıp birdenbire potaya doğru hızla ilerlemesi bir ram jet motorunun hava girişine içeri doğru açılabilen klapeler yerleştirilerek elde edilen jet motoru bir şeye doğru gitmek bir şeyi doğru gibi bir şeyin doğru olduğunu göstermek için çekilen işaret bir yana doğru bir yere doğru yürümek bir yöne doğru hareket etmek ya da ettirmek bir yöne doğru sevk etmek birbirinden uzaklaşmak, dışa doğru yönelmek birden fazla doğru cevabı olan soru birine doğru olanı yapmak birine doğru yolu göstermek birini doğru yola yöneltmek birisine doğru çekmek biriyle aynı yöne doğru gitmek bitkide alttan yukarı doğru sıralı bir şekilde gelişme bodoslamaya doğru boyuna doğru eğim bölüm işlerini zordan kolaya doğru sıralamak bu caddeden aşağı doğru yürü bu davada vereceğim ifadenin doğru, tamamen doğru ve doğrudan başka bir şey olmayacağına tanrı huzurunda yemin ederim. bu doğru bu doğru değil bu doğru değil mi bu doğru mu bu kapıdan ..ye doğru gidilir bu saat doğru mu bu yoldan aşağı doğru yürü buluşmayan doğru buraya doğru burun aşağıya doğru bütün muameleler haklı ve doğru yapılmış sayılır bütünleştirici ve arabağlantı bilgisayara doğru artan eğilim büyükten küçüğe doğru caddenin aşağısına doğru cennete doğru cennete doğru olan cimnastikçinin beygirde ortadan kenara doğru vücud üzerinde dönerek yaklaşması cimnastikçinin tek ayak üzerinde durarak öne doğru eğildiği ve öteki ayağını yatay olarak havada tuttuğu pozisyon çan gibi dışa doğru genişlemek ya da yayılmak çembere doğru sayı yapma çene yukarı doğru çevreden merkeze doğru giden çilekte kış geriye doğru ölümü çocuklar arasında oynanan doğru yazılışı bulma yarışması çok doğru çok doğru çok! çok doğru ya da anlamlı bir söz söylemek dağ vadilerine doğru esen kuru ılık rüzgâr dağın aşağısına doğru daha iyiye doğru değişmek daha kötüye doğru daha kötüye doğru değişmek dalga biçimli doğru akım dalgalı akımı doğru akım haline koyma dalgalı akımı doğru akıma çeviren araç dalgalı akımı doğru akıma çevirmek dan kuzeye doğru defansı yarıp potaya doğru ilerlemek, perdeleme yapıp içeri devrilmek değer doğru olduğunda kes değişmez en yüksek doğru denizden karaya doğru denizden karaya doğru esen denizden karaya doğru olan rüzgâr denize doğru denize doğru eğim denize doğru giden denize doğru ilerlemek denize doğru ilerleyen derinlere doğru incelen (sıkan) filon derinlere doğru incelen filon deyim doğru olduğunda kes dışa doğru dışa doğru akış dışa doğru büyüyen dışa doğru çekmek dışa doğru fırlama (kömür için) dışa doğru genişletmek dışa doğru genişleyen dışa doğru meyletmek dışa doğru olan dışa doğru olma dışa doğru sızıntı dışa doğru uzaklaştıran dışa doğru yatıklık dışa doğru yatırım dışa doğru yayılmak dışarı doğru dışarı doğru açılmak dışarı doğru döndürmek dışarı doğru fırlamış olmak dışarı doğru kaymak dışarıya doğru dışarıya doğru açılmak dışarıya doğru akış dışarıya doğru fırlak olan diş dışarıya doğru olan dik doğru dik yatımlı cevher yataklarında cevherin tavandan kazılması suretiyle alt seviyeden yukarı seviyeye doğru yürütülen usul (dolgu ile) dikey doğru dini inanışı doğru olan dinime imanıma doğru direkleri arkaya doğru yatık dirsekler dışa doğru bakar durumda doğru (olarak) doğru / yanlış doğru açı doğru açılmak doğru adam doğru adım atmak doğru akım doğru akım (direct current) doğru akım amplifikatörleri doğru akım amplifikatörü doğru akım anodu doğru akım bağlaşımı doğru akım balansörü doğru akım bileşeni doğru akım bileşenini yeniden ekleme doğru akım bileşenini yenileme doğru akım bileşenini yenileme devresi doğru akım boşaltma doğru akım çalışma gerilimi doğru akım dağıtım panosu doğru akım değiştiricisi doğru akım dengeleyicisi doğru akım devresi doğru akım direnci doğru akım düzeyinin kararsızlığı doğru akım elektrik motorları doğru akım gerilimi doğru akım gücü doğru akım gürültüsü doğru akım hattı doğru akım iletimi doğru akım iletkenliği doğru akım izolasyon testi doğru akım jeneratörü doğru akım kaynağı doğru akım kondüktansı doğru akım konvertisörü doğru akım konvertörü doğru akım köprüsü doğru akım makinesi doğru akım motorları doğru akım motoru doğru akım önbeslemesi doğru akım plazması doğru akım prensibi doğru akım rölesi doğru akım telgrafı doğru akım transformatörü doğru akım transmisyonu doğru akım üreteci doğru akım voltajı doğru akım yatak yağı pompası doğru akım yenileme doğru akım yenileyici doğru akıma çevirme doğru akıma çevirmek doğru akımı alternatif akıma çeviren cihaz doğru akımı bileşeni doğru akımı dalgalı akıma çeviren cihaz doğru akımla işaretleşme doğru akımla silme doğru akımlı ark kaynağı doğru akımlı ark ocağı doğru akımlı dizel motoru doğru akımlı elektrik ark ocağı doğru akımlı elektrik ocağı doğru akımlı elektrikli ark ocağı doğru akımlı kardiyoversiyon doğru akımlı makine doğru akımlı ocak doğru akımlı ocak işletmesi doğru akımlı ocak refrakterleri doğru akımlı şok ablasyon doğru akımlı temizleme doğru akış doğru alevli fırın doğru anlamı veren ön ek doğru armudi doğru atılan adım doğru atılmak doğru atış doğru ayar doğru ayarlama doğru ayarlamak doğru bağıntı doğru bağırsak doğru bağlama doğru bağlılaşım doğru biçimde doğru biçimlenmiş doğru bildiği yoldan ayrılmamak doğru bildiğini yapmaktan şaşma doğru bileşen ekleme doğru bileşeni yenileme doğru bileşeni yenileme devresi doğru bilgi doğru bilgiyle doğru bir seçim doğru bir şekilde doğru bulmak doğru bulmamak doğru cevabını bulmak doğru çalmak doğru çevirmek doğru çıkan önsezi doğru çıkış sırası doğru çıkmak doğru çizgi doğru çizgi üzerinde doğru çizgiye getirmek doğru değer doğru değerden sapma doğru değil doğru değnek, suda eğri görünür doğru derece doğru devam edin doğru devam et! doğru dinler doğru dörtnal doğru durmak doğru dürüst doğru dürüst çalışmayan doğru dürüst düşünemez halde olmak doğru dürüst konuşmak doğru düşünceli doğru düşünen doğru düşünüp karar verme yetisi doğru düzgün bir insan doğru düzgün bir iş doğru düzgün davranmak doğru elektrik akımları doğru enerjinin çevrilmesi doğru faydalanma faktörü doğru fırlamak doğru fikirli doğru gelmek/ilerlemek doğru gemek doğru gerilim doğru gibi doğru gibi gelmek doğru gibi görünmek ya da gelmek doğru gidelim doğru giden doğru gidiş doğru git doğru gitmek doğru gitmek (saat) doğru gitmeye devam etmek doğru gören görüngeç doğru gören görüngegözler doğru gören izgegözler doğru gören izgeölçer doğru gören prizma doğru gören spektroskop doğru gören tayf gösterici doğru gören tayfizler doğru gören tayfölçer doğru gören vizör doğru görümlü biçik doğru görümlü prizma doğru görüntü doğru gösterme doğru grafiği doğru güç doğru güven limitleri doğru güzergâh doğru haber doğru hale getirmek doğru hamle doğru hareket etmek doğru hat dalgaboyu doğru hat dalgaboyu kondansatörü doğru hat frekansı doğru hat kapasitesi doğru hat yolu doğru hatlı doğru hızla ilerleyen doğru ışıma enerjisi doğru ışıma yoğunluğu doğru ışınım doğru ışınım yoğunluğu doğru ifade doğru ilaç tedavisi doğru ile dairenin kesişme noktası doğru ile eğri doğru ilerliyoruz doğru imlâsıyla yazar doğru iş doğru işareti doğru işareti koymak doğru işlem doğru işlemek doğru işlemek (saat) doğru iz üzerinde olmak doğru kabarma alçalma doğru kabul etmek doğru karar doğru karar verebilme doğru karar veren doğru kayıt doğru kenarlı çıkış doğru kestirmek doğru konşimento doğru konuşmak doğru korelasyon doğru koşmak doğru kullanım doğru kullanımına bağlı doğru kullanımına bağlıdır doğru kullanma doğru malumatla doğru merkezli doğru merkezli düzlem doğru merkezli yükseklik doğru metin doğru notalarla söylemek doğru numarayı aradığınızdan emin misiniz doğru numarayı mı arıyorum doğru okumak doğru olan doğru olan şey doğru olanı doğru olanı savunmak doğru olanı söylemek doğru olanı yap ve kimseden korkma doğru olanı yapmak doğru olarak doğru olarak kabul etme doğru olarak, tam olarak doğru olduğu iddia ediliyor doğru olduğu kabul ediliyor doğru olduğuna inandığı şeyi yapmak doğru olduğunu bildirmek doğru olduğunu farzederek doğru olduğunu iddia etmek doğru olduğunu kabul etsek bile doğru olduğunu söyleme doğru olma olasılığı

1: 2 ms