• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

distinguish

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3399

ana kullanım

01. ayırt etmek 02. ayırmak 03. farkı görmek 04. tanımak 05. seçmek 06. görmek 07. ayrı kılmak 08. göstermek 09. sivrilmek 10. ayırım yapabilmek 11. ayırım yapmak 12. ayrımsamak 13. değer kazandırmak 14. fark etmek 15. fark gözetmek 16. gözetmek 17. idrak etmek 18. karakterize etmek 19. özelliğini göstermek 20. temayüz etmek 21. temyiz etmek 22. anlamak 23. anmak 24. ayırd etmek 25. ayrım yapmak 26. kendini göstermek 27. sınıflandırmak 28. sivriltmek 29. tefrik etmek

kimya

01. farklandırmak

teknik

01. ayırma

DISTINGUISH = [di'stingwiş] verb
1 ayırt etmek, ayırmak * eşanlamlı : differentiate, tell apart, divide, separate, discriminate, categorize * karşıtanlamlı : join, blend
İngilizce örnek : Can you distinguish a Japanese from a Chinese?
Türkçe çevirisi : Bir Japonu bir Çinliden ayırt edebilir misin?
İngilizce örnek : Can you distinguish her from her twin sister?
Türkçe çevirisi : Onu ikiz kız kardeşinden ayırt edebilir misin?
İngilizce örnek : I can't distinguish him from his brother.
Türkçe çevirisi : Onu erkek kardeşinden ayırt edemiyorum.
İngilizce örnek : Is it possible to distinguish between a hobby and an interest?
Türkçe çevirisi : Hobi ile ilgi alanı arasında bir fark görmek mümkün mü?
2 görmek, seçmek * eşanlamlı : perceive, discern, recognize
* distinguish oneself = kendini göstermek, sivrilmek
İngilizce örnek : He distinguished himself in more than one field of activity.
Türkçe çevirisi : Birden çok faaliyet alanında kendini gösterdi.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms