• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

distance

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 828

ana kullanım 4

DISTANCE = ['distıns] noun
mesafe, uzaklık
İngilizce örnek : What is the distance from Istanbul to Marmaris?
Türkçe çevirisi : İstanbul’dan Marmaris’e ne kadar mesafe var?
İngilizce örnek : It's only a short distance from my home to the subway station.
Türkçe çevirisi : Benim evimden metro istasyonuna sadece kısa bir mesafe var.
İngilizce örnek : He measured the distance between the garden gate and the door.
Türkçe çevirisi : Bahça kapısı ile evin kapısı arasındaki mesafeyi ölçtü.
İngilizce örnek : The new bus stop will reduce the distance to my home by half.
Türkçe çevirisi : Yeni otobüs durağı evime olan uzaklığı yarıya indirecek.
* in the distance = uzakta
İngilizce örnek : I could hear people's voices in the distance.
Türkçe çevirisi : Uzakta insanların sesini duyabiliyordum.
İngilizce örnek : We managed to see a few tigers in the distance.
Türkçe çevirisi : Uzakta birkaç kaplan görebildik.
İngilizce örnek : You can just see the tower in the distance.
Türkçe çevirisi : Uzaktaki kuleyi görebilirsin.

ilgili sözler / related words

a driver should keep certain distance a good distance a good distance off a very short distance absolute braking distance accelerate-stop distance accelerate-stop distance available accelerated stop distance available acceleration distance access distance action at a distance air distance air distance in air distance out airline distance angle distance relationship angular distance approach distance arm's reach distance at a distance at a distance from population centers at a distance of at an equal distance at this distance of time atomic distance augmentation distance automatic distance control average journey distance average riding distance average trip distance axle distance back focal distance back row distance bagardus social distance scale bagardus base distance beam distance bhattacharyya's distance binocular pupillary distance biological distance blanking distance blasting distance bogardus social distance scale bond distance brake distance brake lag distance braking distance buffer distance button distance by distance learning calculate distance camera distance camera principal distance center distance center-to-center distance centre-to-centre distance centre-to-centre distance between columns chief distance measurer choromosomal distance clear distance clearance area distance close to long distance shooting conduction distance convenient walking distance coordination distance cost-weighted distance course and distance calculator course and distance computer cover a distance creepage distance creepage distance of an insulator critical distance cross track distance cultural distance detecting distance determination of distance diffusion distance direct distance calling direct distance dialing direct distance dialling direct travelled distance directed distance dissemination at a distance distance acuity distance alert distance angle distance bar distance based charging distance between a point and a line distance between axes distance between both skis distance between centers distance between centre lines distance between centres distance between genes distance between lenses distance between point and line distance between point and plane distance between points distance between sync picture and sound on a married print distance between the sync picture and sound on a married print distance between two buttocks distance between two parallel lines distance between two points distance between two populations distance between two stations distance between two waterlines distance between wings distance board distance bolt distance collar distance computer distance contract distance control distance covered distance distributions distance education distance education and training distance esotropia distance fare distance field distance formula distance freight distance from bullet to text distance from center of tunnel distance from edge distance from indent to text distance from number to text distance from text distance from the camera distance from the vertical plane distance from touchdown indicator distance function distance gap distance geometry distance headway distance heating distance impulse number distance judging distance learning distance learning center distance lends enchantment distance lends enchantment to the view distance limit distance man distance mark distance marking light distance matrix distance measure distance measurement distance measurer distance measuring equipment distance measuring equipment (dme) distance meter distance modulus distance of acceleration distance of isolation distance of line distance of percolation distance of populations distance of separation distance of the race distance piece distance place distance plate distance point distance prorate rule distance protection distance race distance reached distance reading thermometer distance receptor distance recorder distance referee distance related fare distance relay distance resolution distance ring distance root mean square distance runner distance selling distance selling contract distance shot distance sleeve distance speed sender distance study distance symptom distance teaching distance technique distance thermometer distance to the isovel distance transform distance tube distance units distance vector algorithm distance vision distance warning double meridian distance double zenith distance driver reaction distance driver stopping distance dry flashover distance dry-arcing distance dry-creepage distance ecliptic polar distance economy of distance edge distance effort distance electrical distance electrode extension distance electronic distance measurement electronic distance measuring electronic distance measuring instruments endurance distance epicentral distance equal distance equilibrium distance equilibrium separation distance esophoria for distance esthetic distance estimate distance euclidean distance exophoria at distance exotropia for distance extended distance extended distance feature external distance extinction distance extrapolation distance eye-to-object distance facing distance fade into the distance fare varies per distance fault setback distance fencing distance fertilization distance hoeing machine film-focus distance firing distance fixed distance fleche distance flying distance focal distance focus distance focus-skin distance focusing distance follow-up distance following distance following distance warning frisby-davis distance stereotest from a distance from a great distance front distance ring front focal distance gene distance general distance model generalised distance genetic distance geodesic distance gini's mean distance gliding distance go the distance go the full distance gradient distance great circle distance grid distance ground distance ground scale distance hamming distance haul distance haulage distance hauling distance hellinger distance hellinger's distance highway building approach distance home position shift distance horizontal distance hyperfocal distance hyperphoria for distance hypertropia for distance hypocentral distance image distance in distance in the distance inaccessible distance inadequate safety distance infrared distance measurement inhabited building distance interatomic distance interatomic equilibrium distance intercanthal distance interlacing distance internal distance internuclear distance internudear distance interocular distance interorbital distance interparticle distance interplanar distance interpupillary distance intraline distance inverse distance weighted isolation distance it's not within walking distance it's within spitting distance it's within walking distance jominy distance keep at a distance keep one's distance keep one's distance (from somebody or something) keep somebody at a distance keep somebody or something at a distance known distance firing known distance range kullback-leibler distance function lamp distance landing distance landing distance available landing distance required last the full distance lateral free distance of building leakage distance libraries and distance education lighting distance line distance relay line-of-sight distance linear distance linear exrapolation distance load distance loaded transport distance long distance long distance beam long distance cable long distance call long distance calls long distance carrier long distance coach long distance communication long distance competition long distance dialing long distance dialling long distance flight long distance movement long distance race long distance runner long distance shooting long distance shot long distance signal long distance swimmer long distance swimming long distance telephone service long distance telephone services long distance telephone system long slow distance look from a distance loop overall distance lower distance lock lunar distance mahalanobis distance mahalanobis generalised distance mahalanobis' generalised distance map distance margin-reflex distance maximum distance between hub and node mean distance mean distance between failures mean distance between two stops measurement of distance by taping medium distance meridian distance meridional distance middle distance middle distance race middle distance runner middle distance swimmer minimum distance minimum distance code minimum focusing distance minimum nuclear safe distance minimum resolvable distance minimum safe distance minimum safety distance miss distance scorer monocular pupillary distance object distance observer-target distance offset distance omnibearing distance navigation on center distance on long distance flights only a short distance away open and distance learning open distance operating distance out of distance out-to-out distance overall stopping distance parallel distance park distance control passing sight distance pedal reserve distance perception distance perihelion distance pintle to rear axle distance pintle to trailer front axle distance piston boss distance planting distance polar distance power distance preanal distance preanterior dorsal distance prepectoral distance preposterior dorsal distance preventral distance principal distance principal distance error probe-sample distance probe-surface distance projection distance psychic distance psychical distance psychological distance pupillary distance put distance between put the distance between rank distance measure reaction distance reading distance rear yard distance reduced distance relative distance repeat distance restrictive sight distance reuse distance ride distance riding distance riser distance road clearance distance road distance role distance rolling distance row distance run distance safe distance safe driving distance safe separation distance safety distance saluting distance scouting distance sense distance sensible distance shear distance shooting distance short distance short distance navigational aid short distance navigational aids short distance race short distance radio aids short distance takeoff and landing aircraft shortest focusing distance sight distance sighting distance signal distance skidding distance skin distance skip distance slant distance slay the distance slope distance social distance social distance scale some distance away source image receptor distance sowing distance spitting distance stagger distance stay at a distance step-down distance stepped-up distance stopping distance stopping sight distance straight line distance straight-line distance subject distance sun zenith distance support distance supporting distance symbolic distance tacheometric distance measuring take-off distance available takeoff distance available tangent distance terrace horizontal distance test distance that horse is a crack over that distance the full distance time distance time distance and shielding time distance speed computer time over distance enforcement tip-molecule distance tip-particle distance

1: 1 ms