• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

displace

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 19488

ana kullanım 1

01. yerinden etmek 02. yerinden çıkarmak 03. yerinden çıkartmak 04. yerinden uzaklaştırmak 05. yurdundan etmek 06. yurdundan çıkarmak 07. yurdundan çıkartmak 08. yurdundan uzaklaştırmak 09. ülkesinden etmek 10. ülkesinden çıkarmak 11. ülkesinden çıkartmak 12. ülkesinden uzaklaştırmak 13. ülkesinden sürmek 14. evinden etmek 15. evinden çıkarmak 16. evinden çıkartmak 17. evinden uzaklaştırmak 18. sökmek 19. sürmek

ana kullanım 2

01. yerini değiştirmek 02. yerinden oynatmak 03. başka yere koymak 04. kaydırmak

ana kullanım 3

01. -in yerine geçmek 02. -in yerini almak 03. yerine geçmek 04. yerini almak 05. yerini zapt etmek 06. kaim olmak

ana kullanım 4

01. kovmak 02. çıkarmak 03. işten çıkarmak 04. görevinden çıkarmak 05. azletmek

askeri

01. mevzi değiştirmek

DISPLACE = [dis'pleys] verb
1 yerinden çıkarmak
İngilizce örnek : Many of the villagers were displayed by terrorism.
Türkçe çevirisi : Köylülerin çoğu terörle yerlerinden çıkarıldı.
2 -in yerine geçmek
İngilizce örnek : I believe the yen will displace the dollar in the near future.
Türkçe çevirisi : Yakın gelecekte yenin doların yerini alacağına inanıyorum.
3 ülkesinden çıkarmak

ilgili sözler / related words

1: 0 ms