• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

displace

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 19488

DISPLACE = [dis'pleys] verb
1 yerinden çıkarmak
İngilizce örnek : Many of the villagers were displayed by terrorism.
Türkçe çevirisi : Köylülerin çoğu terörle yerlerinden çıkarıldı.
2 -in yerine geçmek
İngilizce örnek : I believe the yen will displace the dollar in the near future.
Türkçe çevirisi : Yakın gelecekte yenin doların yerini alacağına inanıyorum.
3 ülkesinden çıkarmak

ilgili sözler / related words

1: 0 ms