• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

disiplin

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 3547

isim / noun

isim / noun – education

disiplin = bilgi [eski terim - öz Türkçe]

disiplin = bilim dalı [eski terim - öz Türkçe]

disiplin = düzenbağı [eski terim - öz Türkçe]

disiplin = düzence [eski terim - öz Türkçe]

disiplin = sıkıdüzen [eski terim - öz Türkçe]

DİSİPLİN = (disiplin nedir; disiplin ne demek; disiplin İngilizcesi) 1. Bir topluluğun, yasalarına ve düzenle ilgili yazılı ya da yazısız kurallarına, titizlik ve önemle uyması durumu. 2. Kişilerin içinde yaşadıkları topluluğun genel düşünce ve davranışlarına uymalarını sağlamak amacıyla alınan önlemlerin tümü.

DİSİPLİN = (disiplin nedir; disiplin ne demek; disiplin İngilizcesi) 1. Sıkı düzen: «Bu belki de ordu için şart olan disiplin ruhunu bende bulamamış olmalarındandır.» - R. N. Güntekin. 2. Kişilerin içinde yaşadıkları topluluğun genel düşünce ve davranışlarına uymalarını sağlamak amacıyla alınan önlemlerin bütünü: «Bazı kibar semtlerde ve Beyoğlu'nda bu disiplin biraz gevşerdi.» - F. R. Atay. 3. Öğretim konusu olan veya olabilecek bilgilerin bütünü, bilim dalı.

disiplin = zabtürabt [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

anlıksal disiplin ansal disiplin askeri disiplin askeri disiplin mahkemesi askeri disiplin sağlamak aşırı disiplin bakanlık disiplin komisyonu bakanlık disiplin kurulu birinci disiplin birini disiplin altına almak bölük disiplin cezası disiplin altına alınmamış disiplin altına alma disiplin altına almak disiplin altında tutmak disiplin bozulması disiplin ceza hukuku disiplin ceza yerini terketme disiplin cezaevi disiplin cezaevi öğretim ve eğitim subayı disiplin cezaları disiplin cezası disiplin davası disiplin durum raporu disiplin eğitim bölüğü disiplin eğitim merkezi disiplin eğitimi disiplin eylemi disiplin hapsi disiplin içi disiplin ile ilgili disiplin işlemi disiplin komisyonu disiplin komitesi disiplin kuralı disiplin kurallarına riayet disiplin kuran kimse disiplin kurulu disiplin kurulu kararları disiplin mahkemesi disiplin muhafızı disiplin müdahalesi disiplin müeyyideleri disiplin planı disiplin raporu disiplin sağlamak disiplin subayı disiplin suçu disiplin tedbiri disiplin tedbirleri disiplin ve inceleme kurulu disiplin yanlısı kimse disiplin yasağı formal disiplin kuramı katı veya sert bir disiplin uygulamak kayırmalı disiplin mali disiplin merkez disiplin kurulu merkezi disiplin kurulu meslek mensupları yükseltme ve disiplin kurulu mutlak öncelikli disiplin onu disiplin altında tutmayacaksın öz disiplin özgüvenli disiplin parasal disiplin parti disiplin kurulu profesyonel disiplin kurulu profesyonel futbol disiplin kurulu sert disiplin sıkı disiplin sıkı disiplin altında tutma sıkı disiplin altında tutmak sıkı disiplin ya da denetim altına almak silahlı kuvvetler disiplin kontrol kurulu üniversite disiplin sorumlusu üniversitelerde disiplin memuru üst disiplin kurulu yüksek disiplin kurulu zihinsel disiplin zihni disiplin

1: 0 ms