• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

disgusting

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 17766

DISGUSTING = [dis'gasting] adjective
iğrenç * eşanlamlı : nauseating, sickening, revolting, repulsive, repugnant, nasty, hoathsome, unpleasant * karşıtanlamlı : delightful, appealing
İngilizce örnek : How can they eat those disgusting insects?
Türkçe çevirisi : Bu iğrenç böcekleri nasıl yiyebiliyorlar?

ilgili sözler / related words

1: 0 ms