• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

discriminate

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 13000

ana kullanım

01. farkı görmek 02. ayrım yapmak 03. ayırım yapmak 04. ayırmak 05. ayırt etmek 06. ayrı tutmak 07. fark gözetmek 08. farklı tutmak 09. ayırdetmek 10. ayrı ayrı tutmak 11. ayrıcalık yapmak 12. farklı davranmak 13. farklı muamele etmek 14. taraf tutmak 15. tefrik etmek

DISCRIMINATE = [di'skrimineyt] verb
1 ayırmak * eşanlamlı : distinguish
2 farkı görmek * eşanlamlı : differentiate, discern
3 fark gözetmek, ayrım yapmak * eşanlamlı : separate, isolate, segregate
İngilizce örnek : The customs officer discriminated against me because of my nationality.
Türkçe çevirisi : Gümrük memuru, uyruğumdan dolayı bana farklı davrandı.
İngilizce örnek : People must not be discriminated against on grounds of religion or colour.
Türkçe çevirisi : Din veya renk nedeniyle insanlar arasında ayrım yapılmamalı.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms