• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

discreet

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 16735

DISCREET = [di'skri: t] adjective
temkinli, sakıngan * eşanlamlı : tactful, thoughtful, considerate, politic, prudent, wise; cautious * karşıtanlamlı : indiscreet, tactless
İngilizce örnek : I have a lot of confidence in my secretary. She is very discreet.
Türkçe çevirisi : Sekreterime çok güveniyorum. O çok temkinli.

DISCREET = (discreet nedir; discreet Türkçesi) Bazı hukuki, vergisel avantajlar ve gizlilik hükümleri sağlayan ancak sağladığı avantajları dışarıya duyurmayan off-shore merkezi.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms