• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

discourteous

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 65169

DISCOURTEOUS = [dis'kö: tiıs] adjective
kaba, saygısız

1: 0 ms