• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

disappear

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 6004

ana kullanım 2

DISAPPEAR = [disı'piı] verb
1 gözden kaybolmak * eşanlamlı : vanish
İngilizce örnek : The lorry slowly disappeared from view.
Türkçe çevirisi : Kamyon yavaşça gözden kayboldu.
İngilizce örnek : The sun disappeared behind a cloud.
Türkçe çevirisi : Güneş bir bulutun arkasında kayboldu.
2 ortadan kalkmak, yok olmak * eşanlamlı : vanish, fade, dissolve, perish, recede, withdraw * karşıtanlamlı : apppear
İngilizce örnek : This species of bird is disappearing.
Türkçe çevirisi : Bu tür kuşlar ortadan kalkıyor.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms