• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

disability

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5806

bankacılık

DISABILITY = [disı'biliti] noun
sakatlık * eşanlamlı : handicap, infirmity, incapacity, inability, unfitness * karşıtanlamlı : fitness
İngilizce örnek : Anyone with a disability may qualify for a special pension.
Türkçe çevirisi : Sakatlığı olan herkes özel bir emekli aylığı almaya hak kazanabilir.
İngilizce örnek : Despite his disability, he leads normal life.
Türkçe çevirisi : Sakatlığına rağmen normal bir yaşam sürüyor.
İngilizce örnek : The veteran suffers from a severe disability.
Türkçe çevirisi : Gazi, ciddi bir sakatlık çekiyor.
İngilizce örnek : Using technology can help many people overcome any disabilities they might have.
Türkçe çevirisi : Teknolojiyi kullanmak, birçok insanın sahip olduğu sakatlığın üstesinden gelmesine yardımcı olabilir.

DISABILITY nasıl okunur, okunuşu /disı'biliti/ isim

ilgili sözler / related words

absolute disability acquired disability canonical disability capacity and disability certificate of disability for discharge civil / legal disability civil disability continuous physical disability death and disability compensation degree of disability developmental disability disability adjusted life years disability assessment disability benefit disability benefit law disability compensation disability discount disability evaluation disability evaluation-united states disability evolution disability glare disability injury disability insurance disability monthly pay disability pension disability rate disability reduction disability retirement disability to hear duty disability early clinical predictors of disability in multiple sclerosis european disability forum exemption from payment of premiums by disability functional visual disability general disability glare disability hearing disability insurance against disability international classification of functioning, disability and health job disability pension judicial disability learning disability legal disability long term disability long term disability insurance low-incidence disability mental disability partial disability permanent disability permanent disability pension permanent partial disability permanent total disability physical disability provisional payment for disability for service reading disability severe disability severe intellectual disability sociology of disability special disability specific learning disability temporary disability temporary disability insurance temporary disability retired list temporary total disability total disability under legal disability visual disability war disability increment with a physical disability

1: 0 ms