• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

diligent

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 15623

DILIGENT = ['dilicınt] adjective
dikkatli, çalışkan, gayretli * eşanlamlı : careful, attentive, hardworking, industrious, persistent * karşıtanlamlı : lazy
İngilizce örnek : He is diligent in his work.
Türkçe çevirisi : İşinde gayretlidir.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms