• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

diklik

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 11913

isim / noun – statistics

istatistik

kâğıt endüstrisi

DİKLİK = (diklik nedir; diklik ne demek; diklik İngilizcesi) Oransal ölçümlü verilerde dağılımı belirleyen ölçümlerden biri olan ve eğrinin normal dağılıma göre ne kadar yassı veya yüksek olduğunu gösteren aralık.

DİKLİK = (diklik nedir; diklik ne demek; diklik İngilizcesi) (sinema, televizyon) Bir sesin incelik ya da kalınlık derecesi. (Diklik, doğrudan doğruya yinelenime bağlıdır. Sesin saniyedeki titreşim sayısı olan yinelenim fiziksel bir olaydır. Bu olayın kulağımızdaki etkisi ruhbilimseldir ve diklik denir. Yinelenim değiştikçe diklik de değişir; diklik derecesine göre seslerin incelik ya da kalınlık durumu ortaya çıkar).

DİKLİK = (diklik nedir; diklik ne demek; diklik İngilizcesi) 1) İki olasılıksal değişken ya da bu değişkenlerin doğrusal işlevleri bağımsız olduğunda değişkenlerin birbirine göre durumu. 2) Bir deney tasarımında, gözlenmiş değişkenler ya da bunların doğrusal birleşimleri bağımsız olduğunda bu tasarımın durumu.

DİKLİK = (diklik nedir; diklik ne demek; diklik İngilizcesi) Dik olma durumu.

DİKLİK = (diklik nedir; diklik ne demek; diklik İngilizcesi) Kayalık, dikeye yakın sarp yamaç.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms