• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

dikleştirmek

Türkçe - İngilizce

eylem / verb

DİKLEŞTİRMEK = (dikleştirmek nedir; dikleştirmek ne demek; dikleştirmek İngilizcesi) 1. Dik duruma getirmek: «Müfettiş bey, oturuşunu daha da dikleştirdi.» -T. Buğra. 2. mec. Sert duruma getirmek.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms