• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

dikkat etmek

Türkçe - İngilizce

DİKKAT ETMEK = (dikkat etmek nedir; dikkat etmek ne demek; dikkat etmek İngilizcesi) 1) duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplamak, uyanık davranmak: «Biraz dikkat etsek görürüz ki insanların çoğu yarı deli, yarı iradelidir.» -A. Ş. Hisar. 2) gözüne çarpmak veya ilgisini çekmek: Dikkat ettiniz mi neler söyledi? 3) özen göstermek: «Yediklerime dikkat etmem gerekiyor.» -A. Ümit.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms